At leve med Alzheimer

„Det er, som om der pludselig løber vand gennem min hjerne“, sagde min far engang, da vi var alene. „Det vasker alt væk…“ Sådan fortæller Rhena Taylor om sin far i bogen I livets skygge. Senere i bogen siger hun: „Folk kalder Alzheimers sygdom for ‘det langsomme, smertefulde tab’.“
Bogen er en åbenhjertig beretning om, hvordan Rhena Taylor forlod 28 års missionærgerning i Afrika for at tage hjem til England og hjælpe sin fars kone, Gwen, med at passe faderen i hans sidste to leveår. Faderen var over 90, havde cancer i endetarmen og altså Alzheimer. Det blev to hårde år som omsorgsperson, en tid, hvor Rhena Taylor oplevede at være sat til side fra sit kald, men også en tid, der „uddannede“ hende til nye opgaver.
Entusiastisk påtog hun sig opgaven med at passe sin syge far. Det blev en hård tid. Nattesøvnen blev afbrudt 3-4 gange hver nat, og hun havde stort set aldrig fri. Hun vidste, at hun kunne give opgaven fra sig til det offentlige, men hun kunne ikke. I bogen skildrer forfatteren det langsomme forfald, men også den måde, omgivelserne forholder sig til forfaldet på.
I tiden før hjemrejsen fra Afrika var Gud begyndt at kalde hende til nye opgaver, en evangelisttjeneste blandt dem over 60. Hun så, at der satses meget på ungdommen, og at det er godt, men skal dem over 60 ikke også have evangeliet? Tiden som omsorgsperson for faderen var med til at modne hende til den nye tjeneste, og i dag er hun leder af „Outlook“, en organisation, der har som formål at forkynde evangeliet for ældre mennesker.
En velskrevet og vedkommende bog.

Rhena Taylor: I livets
skygge – Min far havde
Alzheimer • 115 sider
128 kr. • Logos Media