Kirke på en ny måde

Det er ikke nok at indføre power-point og en ny musikstil, siger amerikaneren Brian McLaren, som netop har været i Danmark- Der er ingen lette løsninger på kirkens problemer. Vi må indstille os på, at vi er på vej ind i en helt ny tid, siger Brian McLaren fra ”Emerging Churches”.

– At være kristen er at være en del af den store vision om gudsrigets frembrud i verden, sagde Brian McLaren. (Foto: Anette Juhl Gimm).

• Hvorfor er der så mange kristne, der føler sig utilpassede i deres kirke?
• Hvorfor har en del kirker svært ved at tiltrække den unge generation?
• Hvorfor er der så få unge, der har lyst til at være præst i en frikirke?

Spørgsmål som disse får man ingen endelige svar på ved at læse denne artikel (men måske et par nye synsvinkler). For der er ingen lette løsninger og ingen ”fire skridt til en tidssvarende kirke”.
Det var en af amerikaneren Brian McLaren’s hovedpointer, da han i sidste uge holdt seminarer i Århus og København for mere end 200 danske kirkeledere.
– Vi skal ikke tro, at der er en snuptagsløsning på kirkens problemer. Det er jo ikke sådan, at folk tænker, at kirken ville være alle tiders, hvis der bare blev spillet noget bedre musik. Problemerne stikker langt dybere, mener Brian McLaren.
Han er en central person i ”Emerging Churches”-netværket, der har fået stor gennemslagskraft i flere lande og også har slået rod i Danmark. McLaren har skrevet en række bøger, og den mest kendte af dem, ”A New Kind of Christian”, udkom på dansk i forbindelse med hans besøg.

En helt ny tid

Hvis man nu sidder og tænker: ”Nå, endnu et amerikansk koncept, der skal redde kirken” – ja, så tager man fejl. For ”Emerging Churches” er netop ikke et koncept, men kan bedre beskrives som et samtaleforum, der beskæftiger sig med, hvordan man kan være kirke i en helt ny tid.
Udgangspunktet for den samtale er, at vi lever i en opbrudstid. Vi er ved at bevæge os fra den moderne verden (som groft sagt er tiden siden reformationen) og ind i en postmoderne verden. Det betyder, at vi lever i en tid, hvor moderne og postmoderne mennesker lever side om side. Det stiller store krav til kirken, for de tænker meget forskelligt.
Og så er vi tilbage ved de spørgsmål, som indleder denne artikel.
At der ved Brian McLarens seminarer var et stort flertal af unge, er ikke tilfældigt. Mange unge kristne går med en fornemmelse af, at de lever i to forskellige verdener:
I deres dagligdag, på studiet og på arbejdet, lever de i en postmoderne verden – og når de kommer i kirken, er det som at bevæge sig ind i en helt anden verden. Det er ikke blot frustrerende, men gør det også vanskeligt at få den kristne tro til at præge hele ens liv.
Brian McLaren gav en række eksempler – her et enkelt af dem:
– Willow Creek har lært os, at det er vigtigt med tiltrækkende gudstjenester. Og det er godt, men det appellerer især til mennesker, der er lidt oppe i alderen, for det er udviklet i en tv- og film-kultur: Vi skal skabe et godt show. De unge i dag vokser op i en internet-kultur, hvor det mere handler om samtale og deltagelse. Derfor er der brug for at udvikle helt nye former.

Evangeliet om Riget

Samtidig understregede Brian McLaren, at det ikke kun handler om formerne, men også om teologien. Det er nemlig uundgåeligt, at teologien bliver påvirket af den tid, vi lever i. Det er den tydelige lære af kirkehistorien.
Et af de eksempler, som Brian McLaren tog frem, er det meget centrale: Hvad er det kristne budskab egentlig? I mange kirker handler ”de gode nyheder” om menneskers personlige frelse, om at få tilgivet sin synd og få en billet til himlen. Men det er en indsnævring af det bibelske perspektiv.
– Jesu forkyndelse er, at Himmeriget er kommet nær.
Og han forstår ikke Himmeriget som det sted, man kommer til efter døden. Det er noget nutidigt, noget nærværende. Mange kirker forkynder et budskab, som i virkeligheden appellerer til menneskers egoisme: Jeg skal blive kristen for min egen skyld, for at få et godt liv her på jorden og et evigt liv efter døden. Men det er et helt forkert fokus, sagde Brian McLaren.
– Evangeliet handler ikke kun om min personlige frelse, men først og fremmest om gudsrigets frembrud i verden. Det handler om genoprettelse, helbredelse i bredeste forstand, social retfærdighed. Bibelen er jo fyldt med udsagn om, at Gud tager sig af de fattige, de svage. At være kristen er at være en del af denne store vision.

Ingen ny organisation

Brian McLaren gjorde det klart, at han ikke taler for at skabe en ny kirkelig bevægelse – tværtimod vil han gerne gøre op med den tendens, kirkefolk har til at sætte etiketter på hinanden. Han mener, at vi fremover vil opleve, at kristne fra forskellige kirkesamfund vil nærme sig hinanden i deres arbejde for at være kirke i en postmoderne kultur.
Deltagelsen ved hans seminarer tyder på, at han har ret, for der var repræsenteret et meget bredt udsnit af dansk kirkeliv. Mange ser et behov for at eksperimentere med at være kirke på en ny måde og dele deres erfaringer i dette arbejde med andre.

Dansk hjemmeside

Emerging.dk er et nyt dansk netværk for folk, der er inspireret af Emerging Churches-bevægelsen. Det er en hjemmeside, hvor deltagerne i netværket kan komme med input.
Den er sat i verden af Thomas Willer fra Re:gen (en kirke, der er oprettet med inspiration fra Emerging Churches, læs mere i næste uge) og Henrik Holmgaard, der er studenterpræst i Apostolsk Kirke i Aalborg.
– Vi oplever behovet for et netværk, som er baseret på relationer mere end organisation. En masse mennesker er i gang med at lave kirke på nye og anderledes måder, men ingen af os kan stå alene, og derfor ønsker vi at kalde mennesker ind i et netværk, så vi sammen kan finde ud af, hvordan vi kan være kirke i en dansk “emerging kultur”, siger de.
brianmclaren.net er Brian McLarens personlige hjemmeside
emergentvillage.com er en hjemmeside for den amerikanske gren af Emerging Churches


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kristen på en ny måde

• Hvad nu, hvis kirken står i en overgangstid, der som i 1500-tallet kalder på en dybtgående reformation?
• Hvad nu, hvis der er en helt anden måde at være kirke på, der bare venter på at blive udforsket og udfoldet?
Det er to af de vigtige spørgsmål, Brian McLaren rejser med bogen ”Kristen på en ny måde”, som udkom den 15. maj. Den fortæller historien om en præst, der bliver mere og mere usikker på de dogmer, han er vokset op med, og den måde, han er præst på. Sammen med en ven begiver han sig ud på en åndelig rejse, hvor de blandt andet overvejer, hvad evangeliet i virkeligheden er, og om der er en anden måde at være kristen på.
Bogen er udgivet på forlaget Boedal, og man kan læse mere om den – og læse det første kapitel – på www.boedal.dk.