Marianne Jelved sneg sig hjemmefra for at gå i kirke om søndagen

Marianne Jelveds forældre var ikke medlem af folkekirken, men besøg i kirken sammen med skolen overbeviste hende om, at præsterne havde noget at sige hende i hverdagen.

Politik er at vælge. På den måde er vi alle sammen
politikere for Vor Herre,
siger Marianne Jelved

I dag er Marianne Jelved 63 år gammel og leder af partiet Radikale Venstre. Hun er uddannet lærer, mor til fire og oplevede som barn, at der godt kan være plads til kristendommen, også i et hjem, hvor forældrene ikke gik i kirke.
– Kristendommen stiller nogle krav til mig, som jeg ikke kan løbe fra, fortæller Marianne Jelved til Daniel Øhrstrøm og Henrik Winther i den nye bog ”Troen giver mening”.
– Troen har været med til at danne min integritet, siden jeg begyndte at gå i kirke som teenager.
I dag ser jeg det nok i virkeligheden som en form for søgen efter identitet eller større forståelse af, hvem jeg var.
Det var en måde at finde sig selv og en retning i en verden, der kunne være svær at finde ud af.

”Jesus har kun dine øjne..”

Marianne Jelved husker særlig én sætning fra barndommens kirkegang: ”Jesus har kun dine øjne at se med”. Den sætning er stadig en rettesnor for hendes liv:
– Kristendommen giver mig en fornemmelse af, hvad det vil sige at respektere et andet menneskes integritet, værdighed og sårbarhed.
Det er at være forpligtet i forhold til det andet menneske. Det giver mening for mig. Og måske er det også med til, at jeg kan opleve en mening med mit liv.

Kirkerne står der endnu

Som formand for Radikale Venstre er der for Marianne Jelved heller ingen modsætning mellem at være politiker og have et afklaret forhold til kristendommen:
Religion er en privat sag. Men også et offentligt anliggende, som man ikke kan pille ud af den offentlige diskussion.
Kirkerne står der, og dem kan du ikke tage væk.