Fra Sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkurvert.
Orla Lindskov Christensen, Anne Maries Vej 16, 9000 Aalborg

Brev 1
Livet er en skole
Hej Orla
Jeg har ingen spørgsmål, men måske et svar på, hvorfor ikke alle bliver helbredt. Jeg tror, det hele skal ses i et større perspektiv. Bibelen er en fantastisk bog. Ingen tvivl om det. Men jeg synes også, der er andre gode bøger. Prøv at læse en bog af – Michael Newton – sjælerejser – om livet mellem livene. Det er 100% rigtigt, hvad han skriver. Jeg kan føle det.
Livet er en skole, hvor vi skal ned og lære nogle lektier. Jeg vil nævne et par eksempler:
En mand, der i sit sidste liv var et meget dårligt menneske, var skyld i, at et andet menneske blev blind. Han ønsker nu selv at blive født som blind for at få den erfaring.
En anden mand var voldtægtsforbryder. Han ønsker nu at blive født som kvinde og blive gift med en voldelig mand, og hvis de så ikke er færdige med at gøre de erfaringer, bliver de måske ikke helbredt.
Jeg er pensionist og sidder og hygger mig i en lagune på Philippinerne. Jeg har haft et fantastisk godt liv. Jeg har aldrig været syg. Jeg har haft en gård. Min største interesse er åndsvidenskab. Jeg har en 40-50 bøger om det.
Jeg synes, det er fantastisk, hvad du og Hans Berntsen, Charles Ndifon og andre gør for andre mennesker.
Kunne du ikke bede lidt for mig at min trang til at ryge må forsvinde. Min læge siger, at jeg skal holde op. På forhånd tak.
Kærlig hilsen
H.T.P.

Brev 2
Tanker om reinkarnation
Til Udfordringens brevkasse
Findes der en forklaring på, at den Danske Folkekirke ikke anerkender tanken om reinkarnation?
Med tak for svar.
Venlig hilsen fra
En, der er nysgerrig

Svar
Vi genopstår og
forvandles ved Guds kraft

Kære Brevskrivere
Der har i de seneste år her i Vesten indsneget sig en næsten romantisk opfattelse af begreberne reinkarnation og sjælevandring. Men i hinduistisk religion er reinkarnation og sjælevandring faktisk en meget smertefuld proces.
Jeg vil gerne fra starten slå en forskel fast, som findes mellem hinduistisk religion og kristendom. Det er med hensyn til døden:
Hinduens død er noget andet end den kristnes død. Den kristnes død betyder overgangen til evigt liv.
Også hinduen opnår en slags forløsning i døden. Men han mener ikke derved en frelse til nyt og saligt liv. Han indgår nemlig i en cyklus af genfødsler. Når denne cyklus engang er overstået derved, at han har opnået fuldkommenhed, så kan han opnå befrielse fra genfødslerne som en slags belønning. Hans sjæl bliver så genforenet med Gud. Det er en tanke, der er langt væk fra den kristne opfattelse. En tanke, som Folkekirken derfor heller ikke anerkender.
Til dig H.T.P. vil jeg sige, at din teori om årsagen til, at mennesker ikke bliver helbredt, den er ikke baseret på kristen tankegang. Den har nemlig noget at gøre med, at de ”udlærte” bliver helbredt. Teorien er ikke nytestamentlig, da den handler om fortjeneste og straf. Efter din teori skulle de syge, der ikke blev helbredt, være mennesker, der manglede at lære noget om livet og om andre mennesker. Men det gør vi jo alle sammen. Så skulle vi alle være syge og mangle helbredelse.
Dine tanker leder væk fra den nytestamentlige lære om syndernes forladelse, som er øjeblikkelig og total, også uden at et menneske har gjort sig fortjent til det ved at sone eller ved at lære.
Nej, sygdom og manglende helbredelse har helt andre årsager, som det vil føre for vidt at komme ind på her. Det har jeg behandlet i mine tidligere Brevkasser, og det vil jeg også komme til at berøre igen.
Men tilbage til Folkekirkens manglende anerkendelse af reinkarnation eller sjælevandring.
Folkekirken bruger faktisk udtrykket reinkarnation. Men den gør det i betydningen genfødsel. I det ny Testamente har vi nemlig begreberne genfødsel og fødes på ny, f.eks. i Joh. 3, 3-7. Og dåben kaldes ”badet til genfødelse”.
Men der er en stor og afgørende forskel på den kristne kirkes brug af ordet reinkarnation ”genfødelse ” og så den brug af ordet reinkarnation, som man finder i de østlige religioner og inden for de ny-religiøse bevægelser. Her har man nemlig den forståelse, at det, vi i daglig tale kalder vores ”jeg”, skal fødes om og om igen, snart som det ene livsvæsen, snart som det andet.
Men den tanke, at jeg kan dø mere end én gang her på jorden er ikke forenelig med kristendommen. Det er heller ikke foreneligt med den kristne lære, at jeg som sådan ingen identitet har, og at mit ”jeg” er en illusion.
I kristendommen har du og jeg en personlige identitet, en umistelig værdi, både her på jorden, men også hinsides. Denne personlige identitet går ikke tabt. Den går ikke i opløsning. Den fremtoner heller ikke senere som et andet livsvæsen.
Det enkelte menneske er unikt og skabt i Guds billede.
Folkekirken og kirken i det hele taget bekender, at den tror på kødets opstandelse. Hvad menes hermed?
Hermed menes en ændring og en forvandling, som vi ikke har mulighed for at forstå det fulde omfang af med vores forstand og endda heller ikke med vores fantasi. Men essensen af kødets opstandelse er, at ét og samme menneske, der har levet i ét legeme og kun én gang, – oprejses og herliggøres ved Guds kraft. Denne lære er langt borte fra østlig og ny-religiøs lære om, at jeg’et er en illusion, som tilintetgøres ved døden, eller at jeg’et kan opstå snart som en plante, snart som en fisk, snart som et stort pattedyr, eller at mit ”jeg” allerede har levet tidligere f.eks. som Napoleon. Eller vil blive født igen som fattig tigger i Afrika, fordi jeg i mit forrige liv var rig; men brugte mine penge til de forkerte formål.
Den kristne kirkes tro på kødets opstandelse forudsætter selvfølgelig, at du kun har haft eet legeme. Hvis flere, hvad for et af dem skulle så genopstå?
Udgangspunktet for den kristne lære er Jesu egen opstandelse fra de døde. Han opstod kun én gang, og han opstod som den samme person, som disciplene, kvinderne og alle de andre allerede kendte. Legemets opstandelse betyder en ændring og en forvandling ikke af vores identitet, men af vores legemes substans. Kernen i den kristne opstandelseslære er, at eet og samme menneske, der har levet i eet legeme og kun én gang, genopstår og herliggøres ved Guds kraft i Jesus Kristus.
De østlige og ny-religiøse bevægelser har den tanke, som jeg allerede har nævnt, at de mange genfødsler eller reinkarnationer skulle medføre soning og tilgivelse. Men Folkekirken og den kristne kirke i det hele taget bekender, at Guds tilgivelse, som den møder os i Jesus Kristus, er det, der i os virker en ny fødsel. Men det sker i dette liv. Ikke som en afslutning på en række liv.
Der kunne skrives meget mere om dette emne. Men jeg håber, at jeg med mit svar har gjort det klart for jer, hvorfor Folkekirken, som er bygget på den kristne lære, ikke kan anerkende tanken om reinkarnation.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse
Salvedug hjalp, nu er mine vorter borte
Kære Orla!
Jeg håber, at det, jeg skriver nu, vil blive til hjælp for andre. Jeg læser Udfordringen hos min veninde, og jeg læste en artikel om salveduge. Derfor vil jeg gerne fortælle, at jeg har selv oplevet et under med en salvedug. Jeg kørte fra Nyborg til Gislev med en salvedug, som var til en ældre dame, som var meget syg. Hun lå på sygehuset. Jeg har selv haft vorter på pegefinger og tommelfinger. Jeg havde ikke den tanke, at salvedugen også gjaldt mig. Altså kunne virke på mig. Jeg holdt salvedugen i højre hånd under hele turen til sygehuset, og min overraskelse var stor, da jeg kom til sygehuset. Mine vorter var nemlig blevet meget mindre. De var ikke helt væk. Men i løbet af et par dage var de alle borte. Til troen hører handling, så belønner Gud med velsignelse. Den største tak er til Gud. Al ære tilhører ham.
H.B., Nyborg