Debat

TV tænker ikke nok på børnene
Radio- og tv-nævnet stiller i sin udtalelse om DR og TV 2’s programvirksomhed spørgsmålstegn ved de to mediers beskyttelse af de mindste børn; og nævnet beder begge stationer redegøre nærmere for, hvordan de overholder lovgivningens krav om, at programmer ikke må skade mindre børns udvikling. Det er godt, at Radio- og tv- nævnet fastholder stationerne og tvinger dem til at gøre sig overvejelser om, hvordan de vil leve op til deres ansvar.
I KLF, Kirke & Medier har vi flere gange stillet spørgsmål især ved tidspunktet søndag aften kl. 20, som er det foretrukne tidspunkt til dansk dramatik på DR1. Der er ingen tvivl om, at børn har set med på serier som fx Rejseholdet, Taxa, Ørnen og Krøniken, der ikke altid er egnet for dem. For der er en tendens til, at god dansk dramatik skal indeholde en vis mængde sex, vold og psykologisk drama. Ansvaret for, hvad børn ser i fjernsynet, er både stationernes og forældrenes. I KLF, Kirke & Medier intensiverer vi derfor indsatsen over for forældrene, så de får de nødvendige forudsætninger for at træffe ansvarlige beslutninger i hjemmene. Desuden opfordrer vi TV 2 og DR til at tænke mere på børnene!
(forkortet red.)
Kim Borregaard Eriksen
Næstformand i KLF,
Kirke & Medier
Riserupvej 1
4840 Nr. Alslev

Rytmisk musik i kirken
I øjeblikket er der meget fokus på musikken i gudstjenesten, og der er åbnet op rundt omkring. Men her må vi ikke glemme, at i sin tid lærte vi vores salmer, som jo udspringer af tekststykkerne, for herved på denne måde at berige læsningen og vores sind. At glæden kommer af at synge, det kan helt sikkert vores ungdomskor og voksenkor give deres besyv med om, og det må høre med til at være kirke i dag. At åbne op for flere musikgudstjenester vil være et skridt videre, uden at vi behøver at røre ved fundamentet. Lad mig nævne, at jeg elsker begge former. En af mine store oplevelser var en gospel-gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag, som var med til at løfte kirken og vores sind. Her er en mulighed for at gøre noget landsdækkende til glæde for menig som lærd, og musik og læsning kan godt gå i spænd. Jeg håber, at andre, der tænker nyt, vil komme på banen i bladet. At salmesangen har ændret sig gennem tiden, er jo et faktum, vi ikke kan komme uden om. Og det er jo heller ikke ensformigheden, det kommer an på, men mangfoldigheden. At være kristen behøver ikke være kedsommeligt, det ser vi jo og oplever i dagligdagen til stævner som gudstjeneste. Kom på banen, unge som ældre. Lad os finde vej til fornyelse og bevarelse af vores folkekirke.
Ernst Lund
Præstegade 19
4400 Kalundborg

Brug kræfterne på almindelige muslimer
Vi prøver at leve i sameksistens med muslimerne, men desværre tillader vores samfund på grund af ytringsfriheden, at de militante muslimer med vores velsignelse kan lave deres huler her i landet og derved undergrave vores demokratiske samfund.
Det er i orden, at vi har vores grundlovsret og ytringsfriheden, men den var skabt til et demokratisk og frit land, men her ser vi, at militante muslimer undergraver det hele, og vi gør intet, men siger, at de har jo ret, ja tak, men så må man have lov til at sige, at hvis man kan se, at ytringsfriheden bliver brugt til at undergrave landet og demokratiet, så skal man sige fra. For gør vi ikke det, så saver vi selv den gren over, som vi sidder på.
Når man læser et brev, kan man læse imellem linjerne, og kan man det ved nazisterne og de militante muslimer og andre militante grupper, så bør man sige stop, om der så er ytringsfrihed eller ej, for ytringsfriheden er jo begrænset, ser vi igen og igen, for vi må ikke sige det og det og det, så kom ikke her og bliv væk.
Vi bør i stedet bruge alle vores kræfter på at opbygge forholdet mellem almindelige muslimer og os danskere.
(forkortet red.)
Jan Dallerup
Chl. Muncksvej 21
2400 KBH. NV.

Højskoler skal nok klare sig
Netop nu er det 10 år og 3 måneder siden, min kone og jeg afsluttede et 10 måneders højskoleophold i Hillerød. Højskolen dengang oplevedes som et væksthus af gode samtaler, undervisningstimer, hygge- og sangstunder, intenst på alle områder.
I dag ser vi tilbage med glæde: De 10 måneder var en slags dannelsesrejse; en god investering; en platform i tiden; i livet; og i det at være menneske nu og frem i selskab med sig selv og andre. Vi havde dengang brug for højskolen. Unge og ældre har også i dag brug for at gå på højskole – om de ved det eller ej!
Der er brug for skoler med fordybelsens indhold, kristent åndsliv og menneskeligt fællesskab. Højskolen er stedet, hvor der er frihed til at gå nye veje, måske tiltrække nye grupper af befolkningen. I en tid, hvor vores danske samfund på mange måder er blevet atomiseret, er der netop brug for højskolen med dens rum for fælles oplevelser, nye indsigter og identitetsskabelse.
Rundt regnet 5000 årselever på landets højskoler i disse år samt en kommende ny udgave af højskolesangbogen er godt vidnesbyrd om, at højskolen og dens sang vil klare sig i fremtiden.
(forkortet red.)
Per Nedergaard Hansen
Dyssevænget 11
4800 Nykøbing Falster