Gud i dag

Gudsbilledet indeholder fem foredrag, der blev holdt på direkte foranledning af diskussionen omkring Grosbøll.Foredragene om gudsbilledet har dog meget mere almen karakter og er derfor stadig i høj grad relevante og interessante.
Foredragsholdere er Aksel Valen-Sendstad (2 stk.), Peter V. Legarth, Leif Andersen og Kurt Christensen. Leif Andersen er i sit foredrag om Gud og det onde som sædvanlig provokerende, men opnår faktisk at få vendt det vanskelige spørgsmål på en måde, så der bliver noget at tænke over.
NJV

Asger Chr. Højlund (red.): Gudsbilledet – i fortid og nutid 80 sider • 70 kr. • Semikolon 5 • Kolon