Den forunderlige historie om den allerførste jul

Årets julehistorie kommer fra digteren, pastor emeritus Holger Lissner.„I Rom sad Kejser Augustus og kløede sig i håret. Han var irriteret, for hans skatmester havde sagt, at han brugte for mange penge.“
Sådan begynder hans genfortælling af Juleevangeliet, og den gengiver i et enkelt sprog, båret af en fin stille humor, begivenhederne omkring Jesu fødsel.
Men ellers er temaet de mange, der tager fejl i det, de tænker og siger i forbindelse med det ubegribelige, at Gud lod sin Søn føde i en stald.
Dog da Maria sidder med Jesusbarnet og stjernetydernes gaver og tænker på det, englen har sagt, siger hun:
„- Gud, du er god. Hvor er det stort, hvad du har gjort for os!
Og dér tog hun ikke fejl.“
De muntre tegninger kan fås som transparenter, som kan bruges i forbindelse med højtlæsning af historien.
NJV

Holger Lissner:
Men dér tog de fejl
16 sider • 20 kr.
Transparenter 298 kr.
Unitas