Guide til en underskov af frikirker

Saglig invitation og information i hæfte”Frikirke for alle” hedder et informationshæfte, som et netværk af frikirker udgav sidst i november. Hæftet sendes blandt andet til biblioteker og folkeskolens ældste klasser.

”Frikirke for alle” hedder det nye informationshæfte fra FrikirkeNet om de mange frikirker i Danmark

Salmer, der svinger. Prædikener, du kan forstå. Og venner du kan stole på. Det kan få mennesker op en søndag morgen for at gå kirke. Men hvorfor overhovedet gå i frikirke? Hvad er en frikirke og hvordan forløber en gudstjeneste dér. Det er nogle af de spørgsmål man får svar på i det nyt informationshæfte, som FrikirkeNet udgiver. Det handler om dem selv: frikirker.
Man vil gerne hjælpe folk på biblioteker og 8.-9. klasse med at finde vej i junglen af kirkelige græsrodsbevægelser. Derfor er sproget også letfoståeligt og friskt, selvom der bliver serveret mange facts i hæftet.

Frikirker er dynamiske

Journalist Svend Løbner står bag hæftets råtekst:
– Det har været vigtigt for mig både at invitere og informere. Vil vil gerne give saglig information om frikirkernes fællestegn og samtidig forklare de mange forskelle ud fra kirkernes historiske betingelser. Stilen er letforståelig, for at hæftet skal kunne læses af så mange som muligt, som dermed kan få reel oplysning og samtidig få fjernet eventuelle fordomme.
”Frikirke for alle” er allerede blevet godt modtaget af professor dr. theol Viggo Mortensen på Center for Multireligiøse Studier på Aarhus Universitet. Han følger levende med i kirkens mangfoldige udtryk og glæder sig over, at frikirker nu markerer sig som en dynamisk del af dansk kirkeliv:
– Frikirkerne i Danmark udgør et dynamisk element i dansk kirkeliv. Under mere frie former præsenterer de det kristne budskab som et trostilbud til alle folk. Frikirkerne er med til at minde os om, hvor stor, varieret og mangfoldig den verdensvide kristne kirke er. De nye migrantmenigheder og øvrige frikirker kan komme til at spille en vigtig rolle, siger han i en anbefaling på hæftets bagside.

Klassisk kristendom

Journalist Svend Løbner står bag råteksten i det nye hæfte om frikirkerne

Der er frihed til at fortælle det kristne budskab på en måde, som nutidsdanskeren forstår, men frikirkerne bruger den samme bibel og bekendelse som Folkekirken. Hovedtemaet i hæftet er derfor klassisk kristendom i tidssvarende indpakning.
Samtidig lægger frikirkerne afstand til sekter, fordi frikirker står for det diametralt modsatte, nemlig åbenhed, ansvarlighed og medindflydelse.
Der er ca. 300 frikirker i Danmark med tilsammen over 20.000 medlemmer. Frikirkerne er repræsenteret i de fleste større byer under forskellige navne som Pinsekirken, Baptistkirken, Metodistkirken osv.

Opbygning frister til læsning

– De åndelige sandheder bliver mere konkrete og nede på jorden.
– Vi står ikke alene i livet, men har et fællesskab, hvor vi kan være fælles om troen.
Sådan lyder et par svar fra danskere, der fortæller, hvad de får ud af gå i en frikirke. Og så går det slag i slag med at fortælle, hvad frikirker er og ikke er, hvor de ligner hinanden, og hvorfor de er forskellige. Bogen beskriver både de forskellige gudstjenesteformer og sociale aktiviteter, ligesom man får en kort rids af hvert frikirkesamfunds særlige historie.
Bogen slutter med korte svar på typiske spørgsmål og en lang række links til frikirkesamfund, missions- og nødhjælpsorganisationer, efterskoler, højskoler og rehabiliteringscentre.


Artiklen fortsætter efter annoncen: