Hadegave fra DR

DR lukker ”Ved Dagens Begyndelse”. KLF, Kirke & Medier har protesteret.Først forkortes programmet, så flyttes det ud i programfladens yderkanter, og så lukkes det. I stedet siger DR de vil integrere stoffet i den øvrige programflade.
– Det er en trussel mod public service i almindelighed og de kirkelige programmer i særdeleshed. Vores erfaring er, at integration bliver oplevet som en reduktion – til trods for alle gode hensigtserklæringer om det modsatte, siger LF, Kirke & Medier, der har foreslået DR nye typer af udsendelser om trosstof. Fx programmet ”Ved dagens afslutning”.
-nord