Nyt håb når livet gør ondt

Mere hjælp til dem, der ikke er klædt ordentligt på til at hjælpe mennesker med en depression, tilbydes i Bent Hansens bog „Nyt Håb – Nyt Mod“.De fleste præster vil nikke genkendende, når talen falder på, at vi lever i en tid, hvor flere og flere bliver stressede, går ned med flaget, bliver deprimerede, går med selvmordstanker.Psykologer, psykiatere, familie- og samlivsterapeuter har kronede dage og lange ventelister, og mange præster må bruge mere og mere tid på sjælesorg, fordi mennesker, der har ondt i livet på den ene eller anden måde, søger hjælp.
Blandt præsterne findes der en del, som ikke føler sig ordentligt klædt på til samtaler med mennesker, der står midt i en deprission. Teologisk og åndeligt er de klædt på, men føler sig utilstrækkelige omkring det psykologiske.
Men det er der skrevet flere bøger om, og nu har vi fået én mere, skrevet af en præst. Sognepræst Bent Hansen er netop nu aktuel med Nyt Håb, Nyt Mod – når livet gør ondt. Bogen henvender sig først og fremmest til præster, diakoner, sognemedhjælpere, sygeplejersker, sygehjælpere, social- og sundhedsassistenter og andre, der i deres virke har brug for yderligere indsigt i sindets dybder.

Lægger vægt på at stimulere det kristne håb

Udgangspunktet er stress og depressioner, hvor der klargøres for udtryk for depressioner og årsagerne, hvorefter bogen gennemgår præstens rolle som lytter, samtalepartner, åndelig rådgiver og som den, der kan hjælpe folk videre til mere professionel hjælp, når det skønnes vigtigt og rigtigt.
Bent Hansen lægger meget vægt på en stimulering af håbet, det kristne håb, grundet på evangeliet, når man sidder i sjælesorgssamtaler med mennesker, der har ondt i livet, fordi „det kristne håb er knyttet til løftet om Guds rige, et centralt led i Jesu forkyndelse. Det rige beskrives som et fredens og retfærdighedens rige, hvor nød og lidelse er endegyldigt overvundet“, men han lægger ikke op til letkøbte løsninger og gør det klart, at det kan være hårdt arbejde over længere tid at hjælpe mennesker med ondt i livet.
Bogen er illustreret med en række velvalgte kunstværker, der kan illustrere bogens indhold og budskab.

Bent Hansen:
Nyt Håb – Nyt Mod
– når livet gør ondt
127 sider • 198 kr.
Privatforlaget
– i kommission hos
Underskoven