Tid til gennembrud og sejre

Den amerikanske prædikant Jane Hamon er kommet med følgende profetiske ord om 2007.

Jane Hamon
Amerikansk prædikant

2006 var et år med store forandringer og også store sejre for mange i Kristi Legeme. Der var store kampe og store omvæltninger, som Herren mindede mange om at kæmpe for. Mange oplevede forandringer på områder, hvor de ikke ventede det, og måtte leve med skuffelser og mismod i løbet af året. Men midt i prøvelserne og kampene, forberedte Gud sit folk på den nye tid, vi er trådt ind i. År 2007 indebærer løftet om stor gunst hos folk, indflydelse og ny profetisk åbenbaring og apostolsk kraft. Vi må ikke blive bange for forandringer i denne nye tid, eftersom Gud fortsat leder os fremad, ind i sit formål med os.

Syv er tallet for afslutning og fuldendelse, og det er afslutningen på en cyklus før en ny begyndelse. Det involverer en afslutnings-salvelse – et år, hvor vi kommer til at se problemer, der har stået på i årevis, blive løst, og gudgivne mål og løfter blive opfyldt. Gud afsluttede sit arbejde med skabelsen på den sjette dag og så hvilede han på den syvende dag. Selv om dette fortsat vil blive en tid, hvor der stadig skal ydes en fuld indsats i kampen, så er der en utrolig guddommelig troens hvile, som forløser ressourcer ved Åndens fred, som vil drive os til at indtage det forjættede land. Vi bevæger os fra blot en D-dag med gennembrud til en V-dag (sejrsdag red.), hvor vi afslutter krigs-fasen. Det er tiden at bevæge sig fra dér, hvor alt er umuligt, til de mirakuløse afslutninger. Tiden er inde for store gennembrud og sejre.
Uddrag af profetiske ord af Jane Hamon fra hjemmesiden www.identitynetworks.net