At træde ind i en andens verden

Den anglikanske præst og islamkender Bill Musk besøgte for nylig Danmark og var hovedtaler på Tværkulturelt Centers forårskonference i København. Her delte den 58-årige englænder ud af mere end 30 års erfaringer fra møder med mennesker, der har en anden tro.At gå i Jesu fodspor handler om at opdage de andre og turde træde ind i deres verden. Men træd varsomt. For også i andre religioner er der måske noget, vi som kristne har brug for at høre. Det understregede den anglikanske præst og islamkender Bill Musk på Tværkulturelt Centers forårskonference i København for nylig, hvor over hundrede danskere og nydanskere var samlet for at blive klogere på det svære religionsmøde.
De gik ikke forgæves. Som få ved Bill Musk, hvad han taler om, når han udfordrer kristnes fordomme om muslimer og sætter ord på frustrationer og positive udfordringer i religionsmødet.
Med sig i sin personlige bagage har den 58-årige englænder mere end 30 års erfaringer fra møder med mennesker, der har en anden tro.
At der er barske oplevelser imellem, lægger han ikke skjul på. Som ung nyuddannet kandidat i historie fra Oxford Universitet tilbragte han tre måneder i et tyrkisk fængsel for at distribuere kristen litteratur.
Nogle år senere måtte han evakueres fra Beirut under den libanesiske borgerkrig. Han var præst ved den anglikanske domkirke i Cairo på et tidspunkt, hvor muslimske flygtninge fra Eritrea strømmede ind over den egyptiske grænse, og domkirken var et af de få steder, hvor flygtningene kunne få praktisk hjælp. Og som præst med 13 års erfaring fra Mellemøsten bliver han ikke sjældent kaldt ud til muslimske hjem, der hjemsøges af uforklarlige fænomener.
– Mit første møde med den åndelige virkelighed, som mange muslimer lever i, fik jeg i Tyrkiet. Jeg opdagede, at det verdensbillede, som mange af mine tyrkiske venner beskrev for mig, var milevidt fra min forestilling om islam. De fortalte mig om en åndelig virkelighed, som jeg slet ikke kunne genkende fra de bøger, jeg havde læst om islam. Det lærte mig noget om, at islam er en mangfoldig religion og blev senere udgangspunktet for min phd-afhandling om folkelig islam.

Multietnisk bysogn

De sidste ti år har Bill Musk været præst i et pulserende multietnisk bysogn i det sydvestlige London, hvor der i menigheden er tidligere muslimer, jøder, hinduer og sikher. Her har han blandt andet taget initiativ til, at eleverne på lokale kristne og muslimske skoler besøger hinanden og overværer hinandens bøn. Han holder kurser, hvor en muslim, en jøde, en hindu og en buddhist fortæller om deres tro, og menigheden bagefter diskuterer, hvad de har hørt. Han underviser kommende anglikanske præster i religionsmøde og har skrevet en række internationalt anerkendte bøger om islam og kristendom. Til efteråret udkommer hans seneste bog om kristne og muslimers skriftsyn.
Han udfordrer kristne i Vesten til at opgive negative stereotypier om muslimer og vise større interesse og forståelse for muslimske indvandrere og flygtninge. Ikke blot er det kirkens pligt at gå foran som rollemodel for det omgivende samfund. Det er også sundt for kristne at have kontakt med mennesker, der har en anden religion, mener han.
– Det er ikke farligt at have kontakt med muslimer. Tværtimod. Personligt har jeg oplevet, at mødet med mennesker, der tror noget andet, har styrket og modnet min tro. Religionsmødet hjælper mig til at få øje på de blinde vinkler i min egen tro og tage færre ting for givet. Når vi mødes på tværs af religioner, begynder vi at se os selv og hinanden i et nyt lys. Som kristne bliver vi udfordret til at reflektere over, hvad vi selv tror, og hvordan vi vil leve vores tro ud i hverdagen. Religionsmødet tvinger mig tilbage til Bibelen – tilbage til Gud.
– I dag har Gud sendt flygtninge og indvandrere til os fra hele verden. Mange er muslimer. Det giver os en enestående mulighed for at genopdage vores kristne tro i Vesten – og for at opbygge sunde relationer til muslimer og dele evangeliet med dem, siger Bill Musk.

Muslimske flygtninge

Det var i Egypten, at han selv første gang fik kontakt med flygtninge.
– Mens jeg var i Cairo, væltede muslimske flygtninge fra Eritrea ind over grænsen. De havde mistet alt og var bestemt ikke velkomne. Kun nogle få kirker i centrum af Cairo tilbød flygtningene husly, mad, tøj og lægehjælp og var villige til at tale deres sag. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt sagde til Gud: ”Men jeg er her for at forkynde evangeliet! Nu går næsten al min tid med praktisk hjælp til en endeløs strøm af muslimske flygtninge!” Men efterhånden begyndte jeg at forstå, at jeg var en del af den globale kristne kirke. Jeg hørte Gud sige, at disse flygtninge ville være åbne over for de kristne i de vestlige lande, hvor de med tiden ville ende, fordi kirkerne i Cairo havde mødt dem med barmhjertighed.
Også i dag er det kirkens opgave at vise praktisk omsorg for flygtninge og asylansøgere og tale deres sag, understreger Bill Musk.
– Langt på vej kan vores gudsforhold aflæses af, hvordan vi behandler de fremmede – mennesker, der er anderledes. Når vi viser interesse, omsorg og respekt for mennesker, der har en anden tro, går vi i Jesu fodspor.

Konfrontation

Han advarer mod at gøre flygtninge og indvandrere til fjender og udfordrer både muslimer og kristne til at gøre op med de ultra-fundamentalistiske udgaver af henholdsvis islam og kristendommen.
– Muslimske teologer må tage konfrontationen med den voksende islamisme, der er blevet en del af islam mange steder – men som ikke er udtryk for de fleste muslimers forståelse af islam. På samme måde må kristne forholde sig til de udgaver af kristendommen, der bygger på fjendebilleder, gengældelse og tolkninger af bibelske profetier, der sanktionerer vold og krig i kampen mod terror. Mange steder er det desværre den eneste udgave af kristendommen, som muslimer kender.
Når både kristne og muslimer har så svært ved at træde ind i hinandens verden og forstå, hvordan hinanden tænker og føler, skyldes det ifølge Bill Musk ofte usikkerhed om, hvem vi selv er, og hvad vores egen tro betyder.
– Der er ingen anden vej frem end åben samtale om de svære spørgsmål – både internt og i venskaber på tværs af religion. Vi er alle i samme båd. Som troende mennesker kæmper vi med at tolke vores tro i spændingsfeltet mellem tradition og modernitet. Vi har alle overtaget en tro og nogle traditioner, men samtidig er vi usikre på, hvordan vi skal tolke vores tro i en moderne virkelighed. Her står kristne og muslimer over for mange af de samme udfordringer.

Mindre skråsikker

Med årene er han blevet mere ydmyg og mindre skråsikker i mødet med andre teologiske opfattelser af, hvordan religionsmødet bør foregå.
– Somme tider er det lettere at forholde sig til mennesker, der har en anden religion, end til kristne brødre og søstre, der står et andet sted på det teologiske spektrum. Men i mødet med muslimer er det vigtigt, at vi giver plads til forskellige opfattelser af, hvordan vi bedst når hinanden. Religionsmødet har gjort mig stadig mere overbevist om, at det kristne evangelium rummer sandheden om Gud og mennesker – og samtidig mindre sikker på, hvor meget jeg egentlig selv forstår af de store grundlæggende kristne sandheder.
Tværkulturelt Center