Stærkt vidnesbyrd om den åndelige verdens realiteter

„Disse børn oplevede en fantastisk og utrolig udgydelse af Helligånden …“Således omtales bogens indhold på omslaget. At der er tale om en oplevelse af overnaturlig karakter, er ikke til at tage fejl af. Børnene fra det kinesiske børnehjem i Adullam ser igennem måneder åbenbaringer af Himlen, Helvede, Gud og Antikrist og beskriver disse oplevelser med ekstatisk lykke og gruopvækkende forfærdelse.
Bogen er ikke ny, men genoptrykt i 4. oplag. At den publiceres for 4. gang, skyldes ikke den litterære kvalitet, men snarere vidnesbyrdets stærke kraft. H.A. Baker, som har nedskrevet beretningerne om de forarmede og foragtede tiggerbørn, som blev genstand for dåb i Helligånden og guddommelige syner, anvender gang på gang Bibelen som fundament for den tankevækkende påstand, at disse børn var „udvalgt til at være talerør for den levende Gud“ (s. 29).

Budskab om omvendelse

Børnene oplever først Helvedes gru og deres egen forfærdelige synd, som fører dem til en gennemgribende omvendelse. Heri lægges også an til det dominerende budskab. Børnene ser mennesker i mængder, som vandrer ad den brede vej til Helvede, i flere tilfælde forsøger de at fortælle disse mennesker om, hvor vejen ender, men bliver ignoreret. De ser også mennesker i Helvedes trængsler, som råber om hjælp, uden at nogen kan gøre noget for dem.

En strålende fremtid

Lige så gruopvækkende skildringen af Helvede er, lige så overvældende fantastisk er beskrivelsen af det herlige rige, som Gud har beredt for dem, som tilhører ham. Alt det, som denne jord byder på af herligheder – den smukke natur, parker med vandløb og træer, bygningsværker, musik osv. – er ringe efterligninger af det nye Jerusalem og det himmelske paradis.

Bogens paralleller

Her er C.S. Lewis og Frank Peretti i en ikke-skønlitterær version. Den åndelige verdens realiteter får en helt ny betydning, når man bevæger sig med børnene gennem de himmelske sale og til randen af Helvedes afgrund.
Absolut en interessant bog.

H.A. Baker: Bag forhænget
110 sider • 100 kr.
Lychnos.