Kan Gud også tilgive mig?

Anne Graham Lotz
Amerikansk prædikant

Kun Gud har gennem Kristus magt til at tilgive synd. Det kommer ikke an på, hvor stor eller lille synden er, det kommer ikke an på, om den er begået for lang tid siden eller for nylig. Det er ikke afgørende, om det var noget, du gjorde impulsivt eller med overlæg. Gud vil tilgive dig, hvis du kommer til ham ved Jesu Kristi kors.
Gud tilgav dem, som naglede Hans Søn til et kors, da de bad ham om det. Så hvorfor tror du, han ikke vil tilgive dig, når du beder ham om det? Hvad er det, du tror, Gud ikke kan tilgive? Abort? – Hor? – Incest? – Had? – Hykleri? – Tvivl? – Skilsmisse? – Drukkenskab? – Dårlig moral? – Mord? – eller ______________? Udfyld selv det tomme felt!

Pris Gud for Jesu offer, som er nok til at dække alle vores synder. Alle sammen! Selv de ”små” synder som sladder og bekymringer, ”mellemstore” synder som raseriudbrud eller ”store” synder som mord – de er alle dækket på samme måde af Jesu blod.
Du vil aldrig nogensinde blive holdt ansvarlig for den skyld, din synd har medført, for Jesus har taget straffen for dig. Du er blevet løskøbt! Der er betalt med et offer for din synd! Du er tilgivet! Du har fået det evige liv! Himlen er åben!

Han kræver ikke, at du gør flere gode gerninger end de onde, du har gjort.
Han kræver ikke, at du går i kirke, hver gang der er gudstjeneste.
Han kræver ikke, at du tæller perler i en rosenkrans.
Han kræver ikke, at du bliver religiøs.
Han kræver ikke en gang, at du er god!

Men du og jeg er nødt til at bekende vore synder for ham på en personlig, konkret og ærlig måde, hvis vi ønsker at modtage hans tilgivelse. For Gud har lovet, at ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” (1 Joh 1,9)

Anne Graham Lotz er prædikant og datter af den kendte evangelist Billy Graham. Denne tekst er fra Anne Graham Lotz’s artikel ”You can be sure you will go to heaven when you die” på www.annegrahamlotz.com