Et godt råd mod depression

Kan jeg gøre noget for at undgå en depression? En amerikansk videnskabsmand har påvist, at regelmæssig fysisk aktivitet kan have en bedre effekt end medicin i forbindelse med mange depressioner.

Motion er et godt middel mod depression.

Og nu dokumenterer en sportsmedicinsk undersøgelse, offentliggjort i det anerkendte lægetidsskrift ”British Journal of Sports Medicine”, at 30 minutters daglig træning til dels virker hurtigere end mange antidepressive midler. Konklusionen på undersøgelsen lød: ”Virkningen af træningen er større end den, man kan opnå med de for tiden tilgængelige medikamenter.”
Som et led i undersøgelsen deltog tolv svært depressive mennesker i fitness-træning. Deres depressioner havde varet mindst ni måneder. Forsøgspersonerne blev sendt på løbebåndet hver dag i en halv time. Det drejede sig om en slags interval-træning med tre minutters hurtigt løb, efterfulgt at tre minutters langsom gang.
Allerede efter ti dage havde seks af forsøgspersonerne opnået et bedre velbefindende. Af disse var der fem patienter, hvor medicinen ikke længere havde nogen effekt. Det kom især bag på videnskabsmændene, at virkningen indtraf så hurtigt. ”Jo mere sport, desto mindre sandsynlighed for, at de depressive symptomer vender tilbage”, ifølge James Blumenthal, forsker ved Duke University i Durham, North Carolina.
Talrige undersøgelser har påvist, at træning og sport har en positiv indflydelse på mange faktorer, så som:
• Reduktion af spændinger og stressfornemmelser
• Nedsættelse af ængstelse og depressivitet
• Forbedring af koncentrationsevnen
• Øget selvværd: “Jeg har klaret det”
• En bedre kondi

Anne Knabe-Schoder
Fra kvinde-magasinet Lydia.