Nordjyske baptister holder temadag

Lørdag eftermiddag den 2. juni indbyder præstekonventet i Nordvendsyssel menighedsråd, lægprædikanter, organisationsledere og andre interesserede til temadag i Tårs baptistkirke.

Henning Olsen

Emnet på temadagen er ”Kirkens fremtid – Fremtidens kirke”. Her vil deltagerne blandt andet forholde sig til spørgsmål som: – Er en tid uden præst en ideal tilstand for en menighed?
– Hvordan motiverer vi det potentielle lederskab i menigheden til at træde i karakter? – Skal vi ikke afskaffe den velkendte og permanente nødløsning med en præste-kirke?
I dag er 14 ud af 50 baptistmenigheder uden præst, og af de ca. 50-55 danske baptistpræster, som nu er i tjeneste, vil sandsynligvis mindre end 20 være det om 3 – 5 år. Indtil nu har baptistkirken brugt ansatte præster, men nu er tiden inde til at tage højde for, at der snart kun er ganske få uddannede præster i tjeneste, fortæller Henning Olsen.
Schwartz