Missionsfest hos Brødremenigheden

Søndag den 13. maj holder Brødremenighedens Danske Mission (BDM) den årlige Missionsfest i Christiansfeld.

Biskop Steen Skovsgaard

Her indbyder Brødremenighedskirken og BDM alle interesserede til en søndag med mulighed for samvær, forkyndelse, orientering og ikke mindst eftertanke i forhold til kaldet til mission i og udenfor rigets grænser. Traditionen for den årlige missionsfest har eksisteret i lige så mange år som BDMs missionsarbejde og er derfor en begivenhed, der er med til at kaste festligt lys over arbejdet. Programmet starter med Festgudstjeneste om formiddagen i Brødremenighedens kirke i Christiansfeld, hvor biskop Steen Skovsgaard, Nykøbing F. prædiker. Derefter fortsætter festen i Søstrehusets Korsal i Nørregade, hvor Biskop Steen Skovsgaard holder foredrag om eftermiddagen. Der vil også være nyt fra arbejdet ude i verden og besøg af missionærfamilien Strandgaard Andersen, der til dagligt arbejder i Mbeya i Tanzania. BDM har i øjeblikket 11 missionærer og et antal volontører udsendt til arbejdsfelter i Tanzania, Congo og Albanien.
Schwartz