Rejse i Luthers fodspor

Niels Thomsen har skrevet en ganske god rejseguide gennem reformationen og Luthers liv.Wittenberg. En lille tysk by med en kirkehistorisk betydning i skarp kontrast til sin størrelse. Hvert år besøger henved 200.000 turister byen – en kærkommen indtægt i kølvandet på den reduktion af den aktive arbejdsstyrke, der fulgte i kølvandet på den tyske genforening.Tidligere rektor for Præstehøjskolen Niels Thomsen har 2005/2006 været tilknyttet Luther-Zentrum i Wittenberg og her bl.a. haft til opgave at formidle viden om reformationen til danske besøgende. Det er der nu kommet denne lille handy vejviser ud af, og den breder sig også ud til andre Luther-lokaliteter som Wartburg, Erfurt, Torgau og Eisleben. 

Gennem Wittenberg

Men Wittenberg er naturligvis bogens kernepunkt. Der er korte afsnit om byens historie og  om de wittenbergske jøders. Som bekendt skrev Luther også nogle heftigt anti-jødiske skrifter, som nazisterne senere skulle gribe med kyshånd.
Der er kortfattede, men alligevel gedigne gennemgange og tolkninger af motiverne på stadskirkens store refor-mations-altertavle; vi kigger indenfor i slotskirken, går tæt på døren med de berømte 96 teser mod afladshandelen (der faktisk  først blev berømte, da de blev oversat til tysk) og Luthers kloster og senere eget hjem (i dag museum).

Danske islæt

Speciel interesse knytter sig for os danskere måske til de steder i byen, hvor vi støder på minder om  nogle af vore „egne“ reformatoriske fører-skikkelser:  Hans Tausen (1494-1561), der i 1536 udvirkede, at Christian III  beslaglagde de katolske bispers ejendomme og dermed  direkte banede vejen for reformationens indførelse på  dansk grund, og Peder Palladius (1503-1560), der blev  Sjællands første lutherske biskop.
 Endelig bydes der på en ikke-Luther-orienteret rund-gang i Wittenbergs almindelige seværdigheder.

Vidende og veloplagt

Niels Thomsen er en både vidende og veloplagt rundviser i Luther-geografien, og sine steder er der endda plads til små, velgørende tørt-humoristiske kommentarer, som gør bogen frisk og levende i sit udtryk – f.eks.: „Døbefonten [i Wittenberg Stadtkirche]  er bemærkelsesværdigt høj. Det har ikke været let for en lille præst at døbe“ (s. 14).

Meget mere end blot en turist-guide

En god bog til rejseta-sken.  Og meget mere end blot en turist-guide; det er også blevet til et rids af reformationens historiske og teologiske sider og personligheder (bl.a. Luthers nære medarbejder Melanchton).  Stærkt komprimeret. Fremragende formidlet. 
For den, der vil vide endnu mere, er der hjælp at hente i litteraturlisten.

Niels Thomsen:
I Luthers spor
96 sider • 148 kr.
Aros