Helligåndens gerninger

„Pinseord“ er en påmindelse om Hellig- åndens betydning – gennem hele året.Det har lige været pinse, og vi har fejret Helligåndens komme. Gurli Vibe Jensen har med sin bog Pinseord bidraget til fejringen.Det er – som forfatteren også indledningsvist reflekterer lidt over – underligt med denne „oversete“ kirkefest og den (i det mindste i folkekirkelige kredse) mindre påagtede tredje person i treenigheden. For hvor ville kristne være håbløst stillede uden pinsen, uden Helligånden!
Og er man i tvivl, om det kan have sin rigtighed, skal man blot læse Pinseord.
Bogen består af 11 korte tekster, der alle indledes med en bibeltekst og afsluttes med nogle salmevers. Så det er nok ikke helt galt at læse dem som andagtsstykker. Gennem hele bogen er der flotte (overvejende) naturbilleder af fotograf Rune Hansen.
I pastor Gurli Vibe Jensens tekster fokuseres der især på den betydning, Helligånden har – det, Helligånden gør i menneskers liv. Vi hører om Maria, Jesu mor, om Peter og de andre disciple – og om Jesus selv, der jo også blev ledt af Helligånden, bl.a. i forbindelse med fristelsen i ørkenen.
Bogen er en god påmindelse om Helligåndens gerninger til alle tider – og i vores liv. Og den kan selvfølgelig læses på et hvilket som helst tidspunkt af året.
Niels Jørgen Vase

Gurli Vibe Jensen:
Pinseord
40 sider • 149 kr.
Bibelselskabet