Tema om efterskoler
Nordsjællands Efterskole: Plads til det impulsive og troen

– Nordsjællands Efterskole er en kreativ skole, hvor der er frihed til impulser af forskellig slags, siger forstander Jens Vindum, da han bliver spurgt, hvad der kendetegner hans efterskole.– Og her er et enormt stort fællesskab, både mellem elever og mellem lærere og elever.
Som på mange andre efterskoler afholdes der hvert år dramastykker, men på Nordsjællands Efterskole har den årlige musical særlig stor fokus og størrelse.
Dramaeleverne forbereder sig i månedsvis, og to uger i marts handler for alle eleverne, også dem der ikke har valgt drama, om at stable det store arrangement på benene. Slutresultatet har et rigtig godt omdømme i lokalsamfundet.
– Det kristne betyder rigtig meget for os, det skal være en del af dagligdagen, siger Jens Vindum.
Og det er det sandelig også. Alle elever modtager obligatorisk undervisning i kristendom, der er daglig morgensamling med forkyndende kristendomsundervisning, bøn og sang. Om aftenen er der mulighed for at deltage i en andagt, som eleverne ofte selv sammensætter.
Om søndagen tager man i kirke. Endelig er der mulighed for bedefællesskaber og lignende initiativer, som eleverne i vid udstrækning selv står for.
– Vi ønsker for eleverne, at de kommer til en personlig, levende tro på Jesus Kristus. Og det gør vi med gode rammer og ved at støtte elevernes egne initiativer, siger Jens Vindum.
Efterskolen har mange andre kreative valgfag og en særlig bibel- og lederlinje, som kan vælges, når 9. eller 10. klasse er afsluttet.
Her er det et krav, at man som elev er personlig kristen eller har et positivt ønske om at blive det.
Formålet med klassen er at undervise dybtgående i den kristne tro, at få uddannelse til at tage ansvar i børne- og ungdomsarbejde, at være i et kristent fællesskab og arbejde med bl.a. musik, drama og forkyndelse.
– Kim