Tema om efterskoler
Stubbekøbing Efterskole: En særlig skole til særlige behov

Stubbekøbing Efterskole på Falster er noget særligt – for målgruppen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder og sent udviklede unge, hvis udvikling kræver særlig hensynstagen og støtte.– Målet er, at man lærer så meget så muligt på alle livets områder, fortæller Jørgen Sulkjær, som udgør den ene halvdel af efterskolens forstanderpar.
– Og det er meget forskelligt, hvad slutmålet kan blive. Nogle af vores elever ender med at kunne tage en hel eller en del af en uddannelse. Nogle får tilkendt pension hurtigt efter, de er fyldt 18 år.
Det er altså en meget bred gruppe af elever, der går på Stubbekøbing Efterskole. Fælles for dem er, at de modtager en anderledes og individuelt målrettet undervisning: Her bliver f.eks. dansk og matematik præsenteret som nyttige værktøjer i hverdagen, så eleverne oplever en sammenhæng mellem teori og praksis. Hver eftermiddag er der valgfag som f.eks. ridning, metal, træ, fiskeri, motor, musik, idræt og meget mere.
Stubbekøbing Efterskole er oprettet af Luthersk Mission, og derfor er også andagter, sang og bøn en naturlig del af hverdagen. Der er også en teenklub, som eleverne kan deltage i og være med til at udforme.
Som noget nyt begynder fremtidslinien ‘Liv & job’ i august 2008, hvor fokus er livet efter efterskolen, og som Jørgen Sulkjær ser frem til med begejstring:
– Det glæder jeg mig rigtig meget til! Det er helt individuel undervisning, som erhvervstræning og bo-træning: at kunne købe ind og lave budgetter. Og jeg glæder mig meget til, at der bliver konkrete mål for undervisningen, som eleven selv er med til at sætte.
Hver enkelt elev får tilknyttet en kontaktlærer, som sikrer en god kontakt mellem elev–skole–hjem. Og fra skoleåret 2008 tilbyder skolen at hente og bringe elever fra Jylland.
Elever, der kan optages på Stubbekøbing Efterskole, har tidligere gået i specialklasse eller modtaget en del specialundervisning i flere fag.
– Kim