Tema om efterskoler
Rinkenæs Efterskole: Flerstemmig sang

Rinkenæs Efterskole har indført en ny profil, som de mener, ingen anden efterskole har.Efterskolen har mange års tradition for fællessang. Det var derfor med ønsket om at bringe sangen et trin højere på stigen og arbejde flerstemmigt, at de indførte profilen ’Flerstemmig sang’ i år.
– Den flerstemmige sang giver en klangbund, som får sangen til at minde om musik og skaber samtidig en fællesskabsfølelse og en glæde, som rækker ind i hverdagen, siger forstander John Østergaard.
Sangprofilen giver mulighed for, at elever med evner og lyst til at prøve den flerstemmige sang kan vælge minikor. Elever, som ønsker at forfine deres sangstemme, kan vælge soloundervisning i sang og sangteknik.
Genrerne spænder fra gospel og kristne sange til rock og ballader. Samtidig med sangprofilen er der også mulighed for musik- og bandundervisning samt soloundervisning i blæse- og klaverinstrumenter.
– Bandet skal kunne akkompagnere korene, hvilket stiller større krav til deres musikalske kunnen, siger John Østergaard og fortsætter:
– At synge flerstemmig skærper koncentrationsevnen og indlæringsevnen, hvilket er positivt i forbindelse med de boglige fag, siger han.
Tabita