Tema om efterskoler
Rebild Efterskole har fået ny profil

På baptisternes efterskole i Rebild har eleverne nu sport og adventure på programmet.Golf, mountainbike, dykning og svæveflyvning. Det er bare nogle af de tilbud, eleverne på Rebild Efterskole kan prøve kræfter med, efter at ”Sport og adventure” er blevet overskriften på skolens nye profil.Sport og adventure giver eleverne på Rebild Efterskole mulighed for at vælge mellem både traditionelle sportsdiscipliner og nye og ukendte sportsgrene.
Skolen afprøver i dette efterår forskellige ting. Hver onsdag formiddag har eleverne såkaldte profilfag. Det er f.eks. tennis, golf, mountainbike, svømning og dykning. Skolen har også netop overstået et forløb med nogle udedage, som i højere grad end ellers har haft adventure-præg. Bl.a. skulle eleverne selv bygge en tømmerflåde for at hente deres mad. Ligesom de kun fik en presenning udleveret og så selv skulle bygge deres eget ”slot” mellem træerne.
Alle elever skal vælge et linjefag, der består af fire lektioner om ugen, og som strækker sig over hele året. Eleverne kan vælge mellem volley-, golf-, fodbold-, badminton- og fitnesslinien. Indholdet vil være teknisk, taktisk og fysisk udfoldelse. Derudover tilbyder skolen også sports- og idrætsvalgfag, som kan vælges flere gange om året. Bl.a. håndbold, tennis, basketball og rugby. Adventure-delen foregår mest i weekenderne, i emneuger og på udlandsturen. Det er f.eks.: Mountainbike, svæveflyvning, dykning (PADI- kursus), træklatring og dragebygning.
Det er efterskolens ønske at give eleverne mulighed for at opleve udfordrende aktiviteter, hvor de sammen med deres efterskolekammerater kommer på grænseoverskridende oplevelser og lærer helt nye sider af sig selv at kende. Kravet til eleverne er, at de er vilde med at få sved på panden og interesserede i at lære nye sportsgrene at kende. Man behøver ikke at være ekspert i nogen sportsgren. Men fælles for undervisningen i sport og adventure skal være, at man er glad for at være aktiv sammen med andre, og ligeledes at man er seriøs i sin indstilling til faget, fortæller Rebild Efterskole.
Schwartz