Ny general i KFS

Valgmenighedspræst i studenterbevægelsen.Valgmenighedspræst Robert Bladt har nu næsten et år til at pakke sin tilværelse i Fjellerup sammen.

Robert Bladt

Det er nemlig først pr. 1. juli 2008, at han er blevet ansat som ny generalsekretær i den kristne studenterbevægelse, KFS.
Den nuværende leder, Henrik Laursen, har fået embede som sognepræst i Vigerslev Kirke pr. 1. september.
Frem til næste sommer har KFS konstitueret cand.theol. Daniel Kristiansen som generalsekretær.
Det bliver også ham, der får det meste flyttebøvl, når bevægelsens landskontor i Ryesgade 105 på Østerbro flytter til den lille jyske by Ødsted mellem Vejle og Bredsten.
Her ligger nemlig i forvejen KFS ledertræningscenter.
– Hvis vi skal leve op til vores vision om at hjælpe kristne studerende med at kende Jesus og gøre ham kendt, så er det vigtigt at vi styrker bevægelsen ved at slå hovedkontoret og LTC sammen, forklarer Robert Bladt, der selv planlægger at finde sig et hus i nærheden sammen med Dorthe, der er sygeplejerske, og deres fire børn.
Selv er Robert Bladt 37 år.
Han kommer fra Hadeslev, hvor hans forældre er tilknyttet Indre Mission. På handelsskolen mødte Robert selv KFS.
– Det fik stor betydning for min egen tro. Det var dér, det gik op for mig, at det er i Bibelen, vi kan lære Jesus Kristus at kende. Og at vi bliver frelst af nåde ved tro.
Bagefter læste Robert teologi, men regnede ikke med, at han skulle være præst. Han arbejdede derfor først tre år som forlagssekretær på Lohses Forlag. Siden studieårene har han også selv skrevet en række bøger, senest Kristustro (Credo, 2005) og Kristusliv (Credo, 2007).

Valgmenighedspræst

Da en forholdsvis ny valgmenighed i Fjellerup skulle have ny leder, kom Robert alligevel i præstekjolen.
Valgmenigheden har nær tilknytning til bl.a. IM og Robert har selv været formand for ELUVA, en sammenslutning af de tilsvarende valgmenigheder i Skjern, Ølgod og Randers.
– Det har været fantastisk at være i valgmenigheden. Den svarer til mine forventninger om, at der først skal være en menighed, og så kommer præsten bagefter. I Folkekirken synes jeg ofte, det er modsat. Og præsterne kan føle sig som ensomme ulve, der skal klare alt selv.

Team-arbejde

– Jeg ser frem til at indgå i et team af KFS-medarbejdere. Jeg kender KFS som en bevægelse, der er båret af en Åndens friskhed. Et sted, hvor der er højt til loftet og stort spillerum for den kreativitet og idérigdom, som præger kristne studerende, siger Robert Bladt, der samtidig pointerer vigtigheden af ”åndens fattigdom”:
– En bevidsthed om, at uden Jesus går det ikke. Ikke kun som en forkyndt virkelighed, men også som en erfaret virkelighed. På mine studiesteder blev jeg konstant udfordret på min tro og krævet til regnskab for min bekendelse.
– Gennem KFS blev jeg holdt fast i denne udfordring og fik sammen med min faglige uddannelse også en uddannelse i afhængighed af Jesus.
Jeg tror, det er denne dobbelthed, der gør, at KFS gennem årene har været fødselshjælper for noget af det bedste i vores kirkes og de kirkelige organisationers liv, siger Robert Bladt.

Organisatorisk overblik

KFS’ formand Johannes Baun begrunder valget af Robert Bladt med ”hans lederevner, et godt organisatorisk overblik og rige erfaringer med at møde mennesker med evangeliet.”
Om tværkirkeligt samarbejde siger Bladt selv:
– På studiestederne sidder kristne fra forskellig baggrund i KFS over en åben bibel. Det er der ingen problemer i, selv om KFS er luthersk. For vi skelner mellem at være med og at have lederansvar. Det sidste er forbeholdt dem, der selv er lutherske, forklarer Robert Bladt.
Henri Nissen