Norsk Indremisjon protesterer, men bliver i Den Norske Kirke

NORGE – Biskopperne i Den Norske Kirke vil tillade homofile i alle kirkelige stillinger. Indremisjonsforbundet protesterer, men opfordrer ikke sine medlemmer til at forlade kirken.For nylig vedtog et flertal af biskopperne i Den Norske Kirke, at homofilt samlevende godt kan være ansat i kirken som præst eller biskop. Mange lutherske organisationer i Norge har protesteret, heriblandt Indremisjonsforbundet. Men bevægelsen vil ikke anbefale medlemmerne at træde ud af kirken.
– Medlemsskab i Den Norske Kirke er ikke det vigtigste spørgsmål, siger generalsekretær Karl Johan Hallaråker. Han begrunder det med, at han ikke ser Den Norske Kirke som et bibelsk trossamfund.
– Vi ser mere på kirken som en kirkelig folkeordning end et trossamfund i kvalificeret bibelsk forstand. Medlemsskab i denne folkeordning legitimerer ikke vranglære i kirken.
Bevægelsen opfordrer nu sine medlemmer til at styrke fællesskabet i ’bedehusene’ uden for kirken.
-mibo/KPK