Traditionen forhindrer brug af nye bibeloversættelser

Kirken i Danmark har en lang tradition for at benytte
den kongelige autoriserede oversættelse.
Men i udlandet er det anderledes.I den engelsksprogede verden er der adskillige bibeloversættelser, og garvede prædikanter henviser hjemmevant til udgaver som King James Version, New International Version og New Living Translation. Men i Danmark er der næsten 500 års tradition for at følge én bestemt oversættelse, kongens bibel.
Da Martin Luther i 1534 lagde sidste hånd på sin oversættelse af Bibelen til tysk blev det en vigtig faktor for reformationen. Indtil da havde befolkningen måttet stole på præsternes udlægning, for Bibelen var skrevet på kirkens sprog latin. Med Luthers bibeloversættelse kunne manden på gaden for første gang selv læse i Bibelen.

Ikke ordret nok

Luthers bibeloversættelse blev takket være den nyopdagede bogtrykkerkunst hurtigt spredt, og i 1550 udkom den første danske oversættelse af Bibelen, Christian III’s bibel, som støttede sig op ad Luthers oversættelse.
Christian III’s bibel fik dog kort levetid, for i 1604 påbegyndte biskop Hans Povlsen Resen en ny oversættelse, fordi han mente, at Luthers oversættelse ikke var ordret nok. Resens blev mere ordret, men også ret umulig at forstå. Denne oversættelse var snarere en fagbog for gejstligheden end Guds ord til folket, så befolkningen i høj grad igen måtte stole på præsternes udlægning af Bibelen.
Resens bibel udkom i 1607 og blev revideret i 1647 af ærkebiskop Hans Svane. Han var stor fortaler for enevælden, og det lykkedes ham at få den nye resen-svaningske bibel kongeligt autoriseret. Det blev starten på en lang tradition med kongeligt autoriserede og ret ordrette bibeloversættelser i Danmark. Den nyeste i rækken er fra 1992 og autoriseret til kirkebrug af Dronning Margrethe II.
Rundt om i verden er udviklingen de sidste 50 år gået mere og mere væk fra de ordrette og ofte svære bibeloversættelser, men i Danmark har man bevaret den resen-svaningske tradition. Og den tradition vil de to nye oversættelser og moderne dansk ikke lave om på, da kirken fortsat vil benytte den kongeligt autoriserede oversættelse.
Ole Larsen, KP

Blåstempling af oversættelse
For under en måned siden kom Forlaget Skandinavia med hele biblen på hverdagsdansk, som er blevet oversat af Ivar Larsen.
Selvom hans oversættelse af hele biblen skal konkurrere med Den Nye Aftale, er han glad for, at Bibelselskabet har udgivet bogen, fordi det er en slagt blåstempling af meningsbaserede og dynamiske bibeloversættelser.
– Mange tror, at en ordret oversættelse automatisk er den mest pålidelige, men det er ikke altid tilfældet. En ordret oversættelse følger grundsprogets normer i stedet for modtagersprogets normer.
Derved forudsætter man, at læseren har et stort kendskab til den oprindelige kultur og tankegang.
Har læseren ikke det, vil der opstå misforståelser.
En dynamisk oversættelse lægger derimod vægt på at gengive tekstens mening i et naturligt sprog, der inkluderer modtagersprogets særlige udtryksformer,” forklarer Iver Larsen, der har arbejdet med bibeloversættelse i 25 år.
KP+Kim

Fadervor på 3 måder
De fleste danskere kan deres Fadervor, men nu er der flere udgaver at vælge imellem.

”Den Nye Aftale”

Far i himlen!
Lad alle forstå at du er Gud,
lad dit rige blive til virkelighed,
og lad alting blive som du vil have det
– her på jorden
ligesom det allerede er i himlen.
Giv os det brød vi har brug for i dag.
Tilgiv os det vi har gjort forkert
ligesom vi har tilgivet andre.
Lad være med at sætte os på prøve,
og befri os fra ondskabens magt.
For du er Gud, du har magten,
og vi vil altid hylde dig.
Amen

Bibelen på Hverdagsdansk

Far i Himlen.
Må du blive æret.
Må dit rige bryde igennem.
Må din vilje ske på jorden,
som den sker i Himlen.
Giv os det, vi har brug for i dag.
Tilgiv os, hvor vi har svigtet,
ligesom vi selv har tilgivet dem,
der har svigtet os.
Lad os ikke bukke under for fristelsen,
men red os fra den Ondes angreb.
(for Riget er dit,
og magten og æren
i evighed. Amen).

Autoriseret oversætt. 1992

Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget
og magten og æren
i evighed!
Amen.