Undervisning af høj kvaltet om Bjerg-prædikenen

Peter Dyhr, som er præst i Københavns Frimenighed, gennemgår i denne bog Bjergprædikenen. Det er en stor opgave, han dermed har påtaget sig, for mange er i tidens løb kommet med forskellige forklaringer på, hvordan Bjergprædikenen skal forstås.Forfatteren berører de forskellige historiske bud i indledningen. Er det en etik for de ”fuldkomne”, f.eks. for munkestanden i den katolske kirke? Er det en række bevidst overdrevne krav, som alene sigter på at kaste os i armene på Guds nåde? Er det nogle påbud, som skal tages helt bogstaveligt og leves ud helt bogstaveligt? Er det en særlig endetids-etik? Ingen af delene hævder forfatteren, som i stedet tolker Bjergprædikenen i lyset af Guds Rige som et stykke ”pagtsteologi”.
Bogen gennemgår kapitel for kapitel de enkelte dele i Bjergprædikenen og fortolker dem i lyset af denne forståelse.
Alle de kendte temaer bliver gennemgået. Skilsmisse. Vrede. Loven. Om man må sværge. Om gengældelse. Om at elske sine fjender. Faste. Bekymringer. Dømmesyge. Osv. Som man må forvente, bliver Bjergprædikenens tekst ”bredt ud” og fortolket med henvisninger til andre steder i Bibelen og med anekdoter og illustrationer.

Bid i udlægning og
stof til eftertanke

Det er vanskeligt at ramme balancen her. Teksterne er meget radikale, og man føler let, at lidt af denne radikalitet mistes, når de fortolkes. Omvendt er det svært at gengive radikaliteten, uden at budskabet bliver fordømmende og blot bliver en ny byrde på folks skuldre. Men forfatteren mestrer udfordringen og formår generelt at holde en fin balance, hvor man efterlades med en større viden om baggrunden og tankegangen bag det enkelte bud eller tema. Men hvor der samtidig er bid i udlægningen og stof til eftertanke.
Bogen er bygget op, så der er plads til refleksioner omkring teksten, f.eks. i bibelstudiegrupper eller som personlig andagt. Det er sjældent, jeg er stødt på undervisning om Bjergprædikenen, men her er undervisning af høj kvalitet, som ikke mister jordforbindelsen eller tilgængeligheden.

Peter Dyhr: Livet med Jesus
214 sider • 225 kr. • Mediacellen