Luthersk Mission fylder 140 år

Den 1. marts er det 140 år siden, Luthersk Mission startede i Danmark. Bevægelsen venter dog med at fejre det til 150-års jubilæet om 10 år.

Birger Daniel Petersen mener, Folkekirken mangler bibelsk forkyndelse. Derfor har Luthersk Mission fortsat berettigelse 140 år efter, at bevægelsen startede.

Luthersk Mission blev stiftet på Bornholm den 1. marts 1868 af smeden Christian Møller. Man ønskede et opgør med det, stifterne oplevede som ”tidens åndelige sygdomme”.
– Det gjaldt dels den åndeligt sløve folkereligiøsitet, som lullede folk i søvn med sødladne vendinger og ufarlig moralisme. Og dels den fornuftsprægede teologi, som i LM-pionerernes øjne satte menneskets forstand over Guds åbenbaring i Bibelen.

100 mødesteder

I dag har Luthersk Missionsforening flere end 100 mødesteder rundt omkring i Danmark. Her samler bevægelsen hver uge 10.000 børn, unge og voksne til gudstjenester og møder.
Hvad er jeres berettigelse i dag, spurgte vi vicegeneralsekretær Birger Daniel Pedersen:
– Vores tro på, at Bibelen er Guds ord fra ende til anden, et ord, som vi må bøje os under og adlyde. Og derfor også prædike, at Jesus er den eneste vej til frelse.
Hvorfor er det relevant at fastholde i dag?
– Fordi mange ikke forkynder det bibelske budskab. Også i Folkekirken lyder det sjældent.
– Det, vi vil, er egentlig blot at tage Folkekirkens trosbekendelse alvorligt, slutter Birger Daniel Pedersen.

300 klubber

Bevægelsen har et stort børne- og ungdomsarbejde. De unge mødes i Luthersk Missions Unge (LMU), og børn og juniorer mødes i klubber og søndagsskoler i LM Kids. Der er mere end 300 klubber for børn og unge.

Også frimenigheder

LM har desuden fire efterskoler, en bibelhøjskole og er med i driften af en række friskoler, plejehjem, væresteder og en børnehave. I udlandet har LM arbejde i fire lande: Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania.
LM er en selvstændig forening, der både arbejder inden for Den danske Folkekirkes rammer og som en række frimenigheder, der står uden for Folkekirken. Missionsforeningens sekretariat ligger i Hillerød.
/sl