Hvad skal drømme sige os?

Hvad betyder drømme egentlig? Hvordan skal jeg tyde disse natlige budskaber? Og kan det rent faktisk være, at Gud taler til os gennem drømme?Gud har uendelig mange muligheder for at tale til os: Gennem Bibelen eller naturen, gennem andre mennesker eller en prædiken, en sangtekst eller et billede, gennem erindringer eller netop gennem drømme.

Annemarie Pfeifer

Men en drøm er først og fremmest en helt naturlig foreteelse. Moderne søvnforskning viser, at vores hjerne har brug for hvile om natten for at bringe orden i dagens mange informationer. De drømme, vi kan huske, udgør kun ca. 2 pct. af hjerneaktiviteten.
Drømme fyldt med følelser og konflikter er de hyppigste. Vi har vist alle prøvet at drømme om pinlige episoder (at have glemt noget, at stå helt uden tøj …), at være på flugt eller blive forfulgt, at fare vild, falde ud over en skrænt, dumpe til eksamen eller blive fanget i erotiske fantasier.
Drømmenes indhold bestemmes af aktuelle begivenheder den foregående dag. Begivenheder, som var stærkt følelsesladede; ønsker og begær; håb og angst, som ikke blev indfriet.

Drømmesymboler

Ved første øjekast giver drømme ofte ingen mening. Drømme er som en stumfilm, hvor ”den indre instruktør” benytter sig af symboler, som omskriver en problematik.
”At føle sig under pres” – hvordan ville man kunne filme denne følelse? Måske drømmer du pludselig om en stor antik vinpresse, som trykker hårdere og hårdere til, eller du ligger gemt mellem to store klippestykker osv.
”At være i bevægelse” omskrives ofte med en rejse i drømme. ”Frygten for ikke at slå til” kan udtrykkes med en eksamenssituation.
Når man vil afkode drømme, kan følgende spørgsmål være til hjælp: Hvor har jeg allerede tidligere set genstanden fra drømmen? Hvad betyder den for mig? Hvilken mening kan den have? Vand kan eksempelvis have mange betydninger: det kan betyde liv, bevægelse, gennemsigtighed, det endeløse dyb. Hos en nomade i Sahara vil det nok udløse andre følelser end hos en sømand, der netop er undsluppet en kraftig storm.

Mareridt

Mareridt er sjælens råb om hjælp og peger på indre konflikter, på en begyndende livskrise eller på traumatiske oplevelser i fortiden. Netop her bør man ikke tage budskabet i drømmen for bogstaveligt. En drøm om en begravelse betyder langt fra altid, at en eller anden vil dø. Måske betyder den symbolsk, at noget i dit liv dør: et forhold til en god ven, en arbejdsrelation, et håb osv. Mareridt kan miste deres skrækeffekt, hvis man skriver dem ned og funderer over dem i ro og mag. Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad er det for nogle konflikter, som plager mig? Hvad gør mig bange? Hvornår føler jeg mig presset? Du kan så gå et skridt videre og søge efter løsninger. Ikke sjældent er løsningsmodellen allerede antydet i drømmen. Det kan også være en hjælp at forestille sig, hvad Jesus ville gøre i drømmen: Han ville vise mig den rigtige vej og følges med mig på de vanskelige strækninger. Med disse perspektiver mister drømmen sin skrækeffekt.

Lær af drømme

Drømme er sjælens uforfalskede spejl. De påviser, hvad vi tænker, føler og vil. Også her findes der et par spørgsmål, som man kan stille sig selv:
• Hvordan fremstilles jeg i drømmen: stor, lille, ængstelig, modig …?
• Hvordan ser jeg på andre: som en fare
eller hjælp, truende eller ligegyldige?
• Hvordan ser jeg på verden:
er den farlig eller tryg?
• Hvor aktiv eller passiv er jeg?
• Hvordan er mit forhold til samfundet?
• Hvilke mål stræber jeg efter?
• Hvilke metoder eller
adfærdsmønstre anvender jeg?

Ofte indeholder drømmen også en advarsel. Er den kun et udtryk for min angst, eller er jeg som person rent faktisk i fare? Især hos let modtagelige mennesker udviskes grænsen mellem drøm og virkelighed let.
Advarselsdrømme finder vi også i Bibelen. Der berettes, at Pilatus’ hustru havde advaret ham mod at dømme Jesus, for ”hun havde i en drøm lidt meget for hans skyld”.

”Åndelige drømme”

Drømme kan også give os impulser til vores åndelige liv. Gud kan benytte drømmeverdenen til at tale til os.
Netop fordi vi har slået forstanden fra, og vores vilje ikke kan filtrere vore tanker, er vi særligt åbne – men også særligt sårbare.
I sidste ende rummer alle drømme et budskab til os, som vi kan lære noget af, men det er så afgjort ikke alle drømme, der skal forstås profetisk, især ikke når de handler om andre mennesker. Ethvert drømmebudskab fra Gud bør også yderligere bekræftes af ”vågne” øjeblikke, som fx bibellæsning.
Det kræver både ærefrygt og indre årvågenhed at høre Guds Ord om natten og fortolke det, så det giver mening.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Annemarie Pfeifer arbejder som psykolog og er forfatter til flere bøger. Hun har en fast klumme i kvindebladet Lydia. Hun bor i Basel i Schweiz.