Unge vil opleve Israel

Anna og Erik Hougaard har netop fornyet deres kontrakt som ”discipelskole-ledere” med to år mere.

Anna og Erik Hougaard med deres to børn nyder solnedgangen fra discipelskolen ned over Genesaret sø i Galilæa.

De befinder sig nemlig godt på Ordet & Israels bibelskole i Tiberias. Her har man udvidet de to årlige hold til tre, fordi der er så mange unge, som gerne vil studere Bibelen ”på stedet” i Israel.
– Der er kun plads til 14 ”disciple” på hvert hold, og vi må sige nej til mange, forklarer Erik. Bevægelsen har derfor købt tre husgrunde uden for Tiberias, i den sydlige forstad Poriya, hvor man vil opføre en ny og større skole.

I stedet for Afrika

Egentlig havde Anna fra Sunds og Erik fra Herning tænkt på at rejse til Afrika som missionærer.
Erik var færdig som teolog fra Århus Universitet, og Anna er organist, men ville gerne prøve noget andet.
– Men pludselig begyndte vi at blive tiltrukket af Israel, så da der kom en annonce efter et nyt værtspar på skolen, var vi ret sikre på, at det var vores kald, fortæller Erik. Og det har de ikke fortrudt.

Det rykker!

– Det er fantastisk at se, hvordan Gud arbejder med ”disciplene” gennem de tre måneder. Det rykker meget, både menneskeligt og åndeligt, at være her i Israel og studere, hvad der faktisk skete her på Jesu tid. Der er ting, der pludselig går op for en.
– Ugen igennem har vi masser af bibelundervisning, og en gang om ugen tager vi ud på et af stederne, hvor det foregik. Det giver noget andet at stå på Saligprisningernes bjerg, eller i Kæsarea, hvor Paulus sad i fængsel i to år. Man får nogle billeder sat på.
På fredag skal vi fx gå i Jesu fodspor på en rejse, som Jesus tog disciplene med på ifølge Markus 6-9. Når vi følger beretningen vers for vers, ender vi oppe ved Kæsarea Filippi ved Hermon-bjerget, hvor der er sne hele året. Mange gætter derfor på, at ”forklarelsens” bjerg var Hermon og ikke Tabor, som traditionen siger.

Fødte derhjemme

Blandt de specielle oplevelser har det været, at Anna fødte deres yngste barn Jonas ved en hjemmefødsel i Israel.
– En jordemoder fra den lokale messianske (kristen-jødiske) menighed havde fået et ord fra Gud om, at hun skulle bringe endnu et barn til verden – og det var Jonas.
Menigheden har ca. 500 medlemmer, hvoraf de allerfleste er jøder, som nu er kristne. Og det er et princip, at skolens disciple går i en lokal messiansk kirke og ikke bare i en dansk kirke.
– Hvorfor kommer de unge?
– Mange vil gerne lære noget mere om Jesus. Nogle vil gerne ud at rejse, og nogle vil gerne se Israel.
– Hvad koster det?
– 15.300 kr. for kost og logi, undervisning og ekskursioner i alle tre måneder. Flybilletten kommer så oveni – det er ca. 3-4.000 kr.

Profetier opfyldes

Ordet & Israel opstod lige efter 2. verdenskrig, da jøderne vendte tilbage til Israel og oprettede en selvstændig stat. De kristne, der stiftede bevægelsen, så dette som opfyldelsen af nogle af profetierne i Bibelen. Formålet er både at oplyse kristne om Israel og at oplyse jøderne om Jesus.
Læs mere på:
www.ordetogisrael.dk og discipelskolen.dk. Ungdomsarbejdet hedder Joffi.dk.