Pornofrit Miljø: Protestér imod sexistiske reklamer

Vi skal ikke finde os i reklamebranchens
påtvungne liderlighed i det offentlige rum.Både foreningen Pornofrit Miljø og Dansk Kvindesamfund protesterer imod reklamer, der spiller på sex og porno.– Kvinder bliver enten beskrevet som ludere eller madonnaer, men meget sjældent som dygtige medarbejdere eller ledere. Det sælger ikke nær så godt! siger Hansina Djurhuus, bestyrelsesmedlem i Dansk Kvindesamfund til Udfordringen.
Foreningen Pornofrit Miljø går ikke ind for et forbud imod porno. Men man skal ikke udsættes for porno, hvis man ikke ønsker det:
– Når vi forsøger at standse den øgede pornoficerede trend i reklameindustrien, skyldes det, at mange borgere føler sig krænket over reklamer, hvor virkemidlerne er taget direkte fra pornoens fantasier, siger Lone Skov Alawssi, som er formand for foreningen.
– Pornofrit Miljøs vigtigste opgave er at arbejde for, at pornoen ikke spilder over sit eget univers og ud i det offentlige rum – ud i den almindelige kultur.

Undersøgelse: Unge
føler sig krænkede

En stor nordisk undersøgelse blandt unge viser, at 68% af de adspurgte føler sig krænkede, når de møder pornoen uforberedte.
– Dette på trods af at de selv er pornobrugere. For børns vedkommende er forskrækkelsen og følelsen af misbrug udtalt, når de møder porno.

Tvangsindlagt

De fleste voksne ønsker selv at bestemme tidspunkt og sted for deres seksuelle følelser.
– Flere mænd har skrevet til Pornofrit Miljø og fortalt om deres irritation – ja vrede, over at skulle tvangsindlægges til følelsen af liderlighed i det offentlig rum, fortæller Lone Skov Alawssi.

Virksomheder
bærer stort ansvar

– De virksomheder som køber et image gennem en reklamekampagne, har et stort ansvar.
De kan ikke den ene dag lægge firmanavn til en pornoficeret reklame og så den næste fremstå med seriøsitet.
Virksomhederne bevæger sig i dag på en knivsæg, hvad angår etik og social bevidsthed, mener Lone Skov Alawssi.
Markedsføringsloven lægger op til etisk ansvarlighed – men frivilligt. Pornofrit Miljø ønsker en forpligtigende lov.

FN-beslutning
ignoreres af Danmark

FNs kvindekonference i Beijing har udstukket tydelige regler for det menneskesyn, som reklamerne skal vise. Danmark har ratificeret beslutningerne fra konferencen, men ellers ikke foretaget sig noget.
Pornofrit Miljø ønsker et reklame-etisk råd. Det findes i Sverige og virker fint efter hensigten, siger Lone Skov Alawssi.
– Alle ansvarlige i danske virksomheder må tage afstand fra den sammenhæng, der er mellem pornoen og prostitutionen. De bør sige fra over for det menneskesyn, som de meget seksualiserede og tingsliggørende reklamer viser. De bør arbejde for at skabe kampagner og billeder, der passer til det værdige, ligestillede samfund.

Sex i reklamer er
uprofessionelt

– Det er uprofessionelt, når nogle reklamefolk bruger sex som en nem og billig måde at lave en virkningsfuld reklame på, mener reklamedirektør Carsten Skovlund.
– Det er mere et udtryk for reklamemandens egen måde at tænke på end kundens præferencer, siger han.

Læs mere her