Starter værdi-politisk netværk

KD-lederne Tove Videbæk og Marianne Karlsmose går nu sammen med folk fra andre partierEn gruppe kristne politikere oprettede mandag et ”Værdipolitisk Netværk” på tværs af partierne.Bag initiativet står bl.a. den tidligere formand for Kristendemokraterne, gymnasielærer Marianne Karlsmose, og tidligere MF og formand for Sundhedsudvalget, Tove Videbæk. Også byrådsmedlem og tidligere KDU-formand Christian Bjerre, Holstebro, og friskoleleder Svend Erik Tarp er med i initiativgruppen. Mange flere er med i baglandet.
Også politikere fra andre partier har vist interesse i at være med i det tværpolitiske initiativ. Det gælder bl.a. det konservative folketingsmedlem, Charlotte Dyremose, som er med til at arrangere et opstartmøde på Christiansborg den 24. maj for netværket.
– Formålet med netværket er at præge samfundet på baggrund af kristne værdier, fastslår initiativtagerne.
– I Danmark er religionens rolle i samfundet meget omdiskuteret i disse år – til trods for at mange bekender sig som kristne og endnu flere har taget centrale kristne værdier til sig. Desværre oplever vi, at der er berøringsangst over for at diskutere politik med udgangspunkt i kristne værdier, siger Christian Bjerre.

Positiv påvirkning

– Vi mener, at kristne værdier kan præge det moderne danske samfund i positiv retning. Vi danner et tværpolitisk netværk for at skabe offentlig debat på tværs af politiske partier om kristent-etiske emner og andre aktuelle temaer ud fra vores værdigrundlag.

Plads til forskelle

– I netværket vil vi kæmpe for, at kristne værdiers indflydelse på det danske samfund bliver styrket. Samtidig vil der i netværket være plads til stor forskellighed, idet netværket er åbent for alle, der er enige i formålet, uanset politisk og kirkeligt ståsted, oplyser initiativtagerne til Udfordringen.

Undgår KD-splittelse

Initiativet er udsprunget af frustration blandt KDs medlemmer, især i Midt- og Vestjylland, som er utilfredse med den nuværende KD-formand Bodil Kornbeks linje, der førte til katastrofevalget d. 13. nov.
Det var frygtet i KDs ledelse, at oppositionen ville bryde ud og oprette et nyt parti.
Ved i stedet at oprette et netværk og ikke et parti, kan de utilfredse KD-medlemmer blive i partiet og arbejde for en ændring, samtidig med at de er politisk aktive udenfor.
På www.vaerdipolitik.net kan man læse mere og evt. tilmelde sig Værdipolitisk Netværk.

Læs også leder