Flere unge i verden tror på Gud

Fire ud af fem unge tror på Gud, viser en ny undersøgelse i 20 lande. Mange er mere religiøse end deres forældre.Mere end 85 pct. af verdens unge tror på Gud, og næsten halvdelen, 44 pct., betragter sig selv som meget religiøse. Kun 13 pct. af de unge voksne har ikke engageret sig i forhold til Gud eller troen generelt.

Unge tror på Gud for at være på den sikre side, forklarer Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik.

Det viser en ny stor undersøgelse, foretaget af den internationale Bertelsmann-stiftelse med base i Tyskland. Undersøgelsen omfatter 21.000 unge voksne mellem 18 og 29 år i 20 lande verden over. Stiftelsen har inddelt de unge i tre kategorier: ikke-religiøse, religiøse og meget religiøse. Nigeria topper listen med i alt 99 pct. religiøse og meget religiøse unge. Sidstnævnte gruppe tegner sig for hele 91 pct. Russiske unge er med 41 pct. undersøgelsens mindst religiøse. Kun 3 pct. betragter sig her som meget religiøse.

Antal troende vokser

Undersøgelsen bekræfter en tendens, som også er set i Danmark, at teenagere og unge med forældre fra den oprørske 1960’er-generation bestemt ikke har smidt troen ud med badevandet. Tvært imod viser en undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) i København, at antallet af troende danske unge er støt stigende: Hvor kun 39 pct. af teenagerne i alderen 13-16 år betegnede sig selv som troende i 1995, er det nu over halvdelen, der siger, at de tror på Gud – helt præcis 51 pct. Det er en stigning på 12 procent over 10 år.
– De skyldes bl.a., at unge i dag er meget inkluderende i deres tro. Hvor vi andre var en smule eksklusive og klart kristne, så tager unge i dag mange forskellige historier til sig. De tror på det hele for at være på den sikre side. Kristendommen bliver en af mange inspirationskilder, vurderer Søren Østergaard, teolog, phd. og daglig leder af CUR.
Antagelsen at unge generelt er mindre religiøse end deres forældre holder ikke, ifølge den omfattende Bertelsmann-undersøgelse. Selv om europæiske unge generelt er mindre religiøse end deres jævnaldrende i islamiske stater og udviklingslandene – fx er 80 pct. af unge voksne udenfor Europa meget religiøse, mens det kun gælder for 7 pct. af de europæiske unge – så vender unge briter sig oftere til religionen for at få svar på livets store spørgsmål, end deres forældre gør. Den samme tendens ses blandt israelske unge, hvor hele 83 pct. tror på Gud – det gør ”kun” 59 pct. af landets ældre befolkning.

Læs mere her