Bibelmeditation

Den svenske biskop emeritus Martin Lönnebo er blevet kendt for sin bedekrans, Kristuskransen.Den har han også skrevet adskillige bøger om, senest Bibelens perler. Med den nye bog vil han bl.a. ved hjælp af Kristuskransen forsøge at inspirere mennesker, der ikke er fortrolige med Bibelen, i gang med at studere den. Han er nemlig overbevist om, at uden Bibelen risikerer mennesker „total åndelig konkurs“.
Til det formål indfører han nu en bibelkode, der kort fortalt er en række temaer eller spørgsmål, man kan tage stilling til i forbindelse med de læste bibelstekster, samt en meditationsordning, som er en slags andagtsritual. Disse forklares, inden han lægger op til otte ugers daglig bibelmeditation.
Det er for så vidt godt nok, men som gammel bibel- og bibelkommentarlæser studser jeg undervejs adskillige gange over sprogbrugen. Han skriver så et sted, at det åndelige sprog er „et sprog som kun antyder, peger og vinker, det er mere poesi end prosa.“ Det er en ret rammende karakteristik af hans sprog, hvilket dernæst får mig til at spørge:
Hvor godt tjent er nye bibellæsere med studieoplæg skrevet i et anty-dende poetisk sprog?
Dertil kommer formuleringer, som i det mindste nogle bibellæsere vil kunne få „galt i halsen“, men som i de fleste tilfælde med lidt god vilje kan forsvares, mens de i få andre er så tvivlsomme, at de burde være omformuleret. Spørgsmålet er, om ikke Lönnebo i sin gode iver efter at nå moderne søgende og spirituelle mennesker har givet køb på et utvetydigt sprog, hvorved unødig forvirring ellers kunne være undgået?
Derfor er jeg fristet til at mene, at Bibelens perler er mere velegnet som inspiration til bibelstudie for dem, der allerede er fortrolige med Bibelen, eller som alternativt studiemateriale for evangeliserende cellegrupper. For der er trods alt også så meget godt i bogen, at den ikke bare må vrages.
Niels Jørgen Vase

Martin Lönnebo:
Bibelens perler
234 sider
299 kr.
Unitas