Debat

Medier taler ikke sandt om KDs landsmøde

Ifølge især Ritzaus Bureau og TV2 landsnyheder står følgende tilbage som hovedindtryk fra det dramatiske KD landsmøde:
– Partiets modstand mod fri abort er skærpet
– Der er indført referencer til Bibelen i det nye partiprogram
– Landsmødet har valgt at KD skal være borgerlig og religiøs
– Indre Mission er i spidsen for KD
– Masseflugt fra KD
Faktum er:– Partiets modstand mod fri abort er uændret
– Der er ingen referencer til Bibelen i det nye partiprogram
– KD er hverken blevet mere borgerlig eller religiøs
– Der eksisterer ingen samarbejdsrelationer, hverken uformelle eller formelle mellem Indre Mission og KD
– Der er udmeldt mindre end 50 medlemmer som direkte følge af landsmødet.
På vegne af Bjarne Hartung Kirkegaard
Niels Chresten Andersen
Partisekretær 1987-94 og organisatorisk landsnæstformand 2005-2006.

Efterlandsmødet:
Til lykke KD

Kristendemokraterne er som Fugl Fønix, der opstod af sin egen aske.
KD har dog kun brændt vingerne på tidsånden, som ikke er Guds ånd.
Hvis KD sår tvivl om, hvad partiet kom til verden på, fortjener det ikke bedre skæbne end aborterne. Sådan gik det heldigvis ikke. Til lykke KD!
Nu har Gud skaffet sig en platform. Det burde være kirkerne, men Folkekirken tier af hensyn til folket. Guds platform for vækkelse i Danmark kan derfor blive et fornyet KD.
Når store dele af befolkningen berøres af Guds virkelighed i den kommende vækkelse, er KD tilbage i Folketinget med fornyet styrke.
Knud Held-Hansen,
Beatesmindevej 76, 1.tv.,
9210 Aalborg SØ

Biskopper er også mennesker

For en måned siden havde Kristeligt Dagblad en kronik, hvor fem biskopper blev hængt ud for uheldige episoder i deres embedsførelse. Ja, vi kan alle fejle. Men det undrede mig, at biskop Søren Lodberg Hvas ikke var nævnt. Jeg skrev derfor og nævnede, hvad han havde begået. Men det ville KD ikke viderebringe. Det, han har gjort, overgår langt, hvad de andre fem har begået.
Biskop Søren Lodberg Hvas nægtede en sognepræst at tage sin advokat med til en tjenstlig samtale, som er en slags rettergang. Det er ellers en grundlovssikret ret at kunne udpege sin egen advokat, og præsten klagede også til Ombudsmanden, der gav biskoppen en næse.
Værre er det, at Søren Lodberg Hvas i Vestre Landsret, som vidne i sagen imod Bent Feldbæk, talte usandt i retten. Det er tilmed strafbart. Anklagede kan lyve, uden at de vil blive dømt for det, men det må vidner ikke i retten. Det er jo grotesk, at biskoppen var så forhippet på at få fyret sognepræsten, at han valgte at tale usandt.
Det kan man læse i bogen ”Dåb og tro i Landsretten” (side 128), som er en dokumentarisk fremstilling af sagen, idet den indeholder det skriftlige materiale, som blev fremlagt i Vestre Landsret. Bogen kan købes i enhver boghandel eller direkte fra undertegnede.
Hans Kristian Neerskov
Postboks 161
2870 Dyssegård

Søndagen bør fortsat være helligdag

Når intet længere er ”helligt”, hverken søndagen, ægteskabet eller menneskelivet, ja, så er alt jo tilladt, alt er lige godt eller skidt. Ingen objektiv sandhed at rette sit liv ind efter, intet moralkodeks at efterleve. Opløsningstendenserne i familien og samfundet ligger lige for døren.
At religiøse argumenter ikke skulle være berettigede i en politisk debat, er jo blot endnu et udtryk for den religiøse fremmedgørelse, der finder sted i det danske samfund i disse år, og som især politikerne lider under, men ofte også kirkens egne folk, og som er dybt bekymrende!
”I seks dage må du arbejde, men på den syvende dag skal du hvile; selv når der skal pløjes og høstes skal du hvile” (2. Mosebog kap. 34,21).
Ophævelsen af lukkeloven og inddragelsen af søndag til en arbejdsdag/indkøbsdag er uden sidestykke og vil føre en endnu større verdsliggørelse med sig og en nation af forbrugere, der har gjort ”bugen” til deres Gud.
Når det kommer til at efterleve De 10 Bud og tage det kristne budskab alvorligt og praktisere det såvel i det personlige som det i offentlige rum, ja, så hopper kæden desværre af.
Kirken og ikke Bilka burde være det naturlige samlingsted for de 85% døbte danskere om søndagen. Men godt hjulpet på vej af politikerne ser det nu ud til, at den sidste rest af respekt for den guddommelige anordning skal trædes under fode.
Bevar søndagen og alle kristne helligdage for forbrugerismen, og giv Gud den ære, der tilkommer ham. Det tjener os alle bedst.
Pastor Benny Blumensaat,
Kirkegade 58,
6700 Esbjerg