Teologisk dannelse og uddannelse

Det seneste nummer af skriftserien Ny Mission beskæftiger sig med teologisk dannelse og uddannelse i en missional („missionerende“) kirke og nogle af de problemer, der er forbundet dermed i dag.Kirkens behov er – fastslår redaktøren Mogens Mogensen i forordet – „ikke kun en akademisk teologisk uddannelse, men også en spirituel teologisk dannelse“ af kirkens ledere og medarbejdere, herunder ikke mindst præsterne.
I den ganske interessante udgivelses ni artikler behandles problemet fra forskellige synsvinkler af både folke- og frikirke-ledere.
NJV

Mogens Mogensen (red):
Teologisk (ud)dannelse i
en missional kirke • 106 sider • 128 kr. • Unitas