Allan beder for syge i sin lægepraksis

Allan Axelsen har læger, psykologer og terapeuter tilknyttet et lægehus i Risskov, som han ejer sammen med sin lægekollega Jette Fausholdt. Selv fungerer han af og til som ”præst”…Det er ok at bede for sine patienter, hvis de ønsker det. Det mener læge Allan Axelsen, der deler praksis med læge Jette Fausholdt i Risskov ved Århus.

Bøn og medicin er gået hånd i hånd siden munkene, der fungerede som læger, mener Allan Axelsen.

Sammen har de udvidet den rent fysiske behandling med et tilbud om psykologisk og terapeutisk hjælp. Og når en patient har fået konstateret en uhelbredelig sygdom, har mistet et familiemedlem, eller bare har mistet livslysten, så tilbyder lægerne også at bede til Gud for patienten.
– Det er der ikke noget odiøst i, siger Allan Axelsen, da vi møder op i lægepraksisen ved ring 2 i retning mod Grenå.
– Bøn og medicin er gået hånd i hånd, siden det var munke, der fungerede som læger, mener han.
– Der er en århundrede gammel tradition for at kæde lægegerningen sammen med det at være kristen. Det var jo munkene, der havde med det at gøre i gamle dage. Det er en tradition, at helbredelsen finder sted, når Gud virker sammen med kroppen selv og forskellige medikamenter.

Respekt for patienten

Men Allan Axelsen er opmærksom på, at han ikke presser patienten til at blive bedt for. Der skal være en grænse i respekt for det, patienten er kommet til læge for:
– Det er ligesom mig, der har magten når de kommer her, og så skal jeg være respektfuld, siger han.
– For mig er det vigtigt, at jeg ikke overtræder en grænse og presser folk. Når de træder ind ad døren, skal jeg tage udgangspunkt i deres behov. Og ligesom nogle læger mener, at akupunktur er godt til visse sygdomme, selv om det ikke nødvendigvis er veldokumenteret, så mener jeg at forbøn virker positivt, som der jo også er undersøgelser, der viser.
– Læger er opdraget til naturvidenskabelig tænkning, og der er Gud ikke med i billedet. Det er også rimeligt, at vi har en uddannelse, hvor lungebetændelse og for højt blodtryk bliver behandlet med tabletter, der har dokumenteret effekt.
– Men samtidig er det vigtigt at have en helhedsvurdering af mennesket, hvor man ser det som et skabt væsen med ånd sjæl og legeme. Det kan være en stor hjælp til at forstå patienten.

Netværk af kristne læger

Og derfor har Allan Axelsens og Jette Fausholdts lægepraksis udvidet sig til et kristent sundhedscenter.
– Der er allerede nogle terapeuter her i huset, to af dem er psykologer. Alle har en kirkelig baggrund, fortæller Allan Axelsen.
Han er selv formand for bestyrelsen i Århus Valgmenighed, som han selv var med til at starte i 1989. Nu har han også taget initiativ til et netværk af kristne læger i området. Der er ca. 20 på adresselisten:
– Vi mødes og drøfter, hvordan det er at være kristne og læge samtidig. Vi har mødtes i et års tid og havde i foråret Niels Christian Hvidt (teolog og sundhedsforsker ved Syddansk Universitet – red.) til at holde foredrag om helbredelse.

Når patienten mister livslysten

Hvordan får du det åndelige ind i dit arbejde – helt konkret?
– Det sker når det er eksistentielle problemer, depressioner, at det åndelige kommer på bane. Da er det nærliggende at tilbyde samtale med en terapeut. Jeg kan også selv tage nogle samtaler med dem.
Hvad kan anledningen være?
– Det kan være, hvis man har fået en uhelbredelig sygdom, eller hvis en af personens nærmeste er død, eller hvis ens liv pludselig er gået i stykker. At man ikke ser nogen udvej og måske overvejer selvmord. Hvor man føler at livet har mistet sin mening og værdi.

Læger er også en slags præster

Er det nemmere for folk at henvende sig til en læge frem for en præst?
– Ja, helt sikkert. Der er ingen tvivl om at mange af de tidspunkter, hvor man tidligere gik til præsten, der går man til lægen.
Så lægen skal være en slags præst…
– Ja, for det er os læger, der sidder med sygemeldingen. Hvis det hele er gået så meget i stykker, at man ikke kan passe sit arbejde, så kommer de på et eller andet tidspunkt omkring mit bord. Det er både forventningen, at det er her, man kommer med det, og jeg kender jo tit patienten bedre, end præsten gør.

Tidens dræber

Hvad er tidens ”killer” – typiske livsstilssygdomme i dag?
På den somatiske (fysiske – red.) bane er det sukkersyge og hjerte-karsygdomme og tobaksrelaterede sygdomme. På det psykiske område er det meget udbrændthed, depression og manglende evne til at håndtere hverdagen.
Hvad kan man gøre for at forebygge sygdomme på det psykiske område?
– Det er faktisk godt at få lys og luft. Det er vigtigt at man forstår at sætte nogle grænser for sig selv. At man siger ja og siger nej til mange situationer. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man finder nogle rum i hverdagen, som er ens eget, og som man nyder. Et rum som man selv ved hvor er, og som man holder af at være i og bruger tid i hver dag.
Og på det fysiske?
– Man skal holde sig fra den fede mad, man skal nyde et glas rødvin eller to. Apostlen Paulus var jo tidligt på banen der! Man skal ryge lidt mindre, og så skal man også her få frisk luft og motion.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gud blander sig ikke…

Kan man som kristen komme til at åndeliggøre tingene, så man reelt kommer til at leve et usundt liv rent fysisk?
– Jeg synes det er interessant som kristen læge at kende grænsen for, hvad Gud blander sig i, og hvad han ikke blander sig i. Han blander sig ikke i, hvad jeg spiser til morgenmad, selv om det kan have nogle sundhedsmæssige konsekvenser. Det har han lagt over til mig.
– Hvis man lægger de ting, man selv har ansvar for, over til Gud, så får man ikke nødvendigvis svar på det. Og de svar man får, mener jeg ikke nødvendigvis, er fra Gud.
– Det er lige så farligt den anden vej, at de ting som Gud rent faktisk vil blande sig i, det vil vi klare selv, fx gennem en lille pensionsopsparing. Man vil fx sikre sig på enhver måde. Men der er nogle ting, jeg ikke kan forsikre mig imod. Jeg kan ikke lægge en alen til min livsvej ved at bekymre mig.

Det er sundt at tro

Det skulle være sundt at være troende, tror du på det?
– Ja, det er jeg enig i. Det er dokumenteret. Der er noget over det, at altets skaber er min gode ven. Han er med mig, og han har en god plan for mit liv. Det er der noget grundlæggende trygt ved. Det er en hjælp mod nedtrykthed og depression – i hvert fald for mig. Det kristne inspirerer også til at gøre en positiv forskel i hverdagen, blot vi finder de rigtige måder at praktisere kristendommen på, mener Allan Axelsen:
– Jeg tror der er meget proces i at skulle forholde sig til, hvordan man praktiserer sin tro i hverdagen, det er der for lægerne, også for mig. Der er lidt for meget kristendom i kirken om søndagen og lidt for lidt i ”verden”. Det er vigtigt at finde ud af, hvordan vi lever det ud. Jeg synes det er vigtigt, at de forskellige professioner tager Gud med ud på arbejdspladsen.