Biskopper besøgte Israel

ISRAEL – 40 lutherske biskopper fra Den evangelisk-lutherske kirke i USA og Canada besøgte Israel den 6. januar.Formålet med rejsen var teologiske diskussioner, og selvom den var planlagt før krigen i Gaza, indgik den naturligvis i diskussionerne. Biskop Mark Hanson fra USA opfordrede således begge parter til at bilægge stridighederne.
Vidar Nordberg