”Det guddommelige eksperiment”:
21 dage i Guds nærvær

Præstenetværket i Aalborg udfordrer til at søge Guds nærvær på en intens måde i 21 dage.Det fælleskirkelige præstenetværk i Aalborg har inviteret til målrettet Guds-nærvær i 3 uger, ikke ”bare” den sædvanlige andagt, men en målrettet og bevidst prioritering af ens tid, og de siger:

Her ses netværket af præster og ledere i Aalborg.

”Forestil dig, hvad der vil ske i dit liv, når du bruger mere tid end sædvanligt i Guds nærvær – når du giver dig selv ro til at lytte til Gud og give ham mulighed for at bearbejde dig i dette tidsrum.
Forestil dig, hvad der vil ske, når hele menigheden i 3 uger sammen søger Gud.
Forestil dig, hvad der vil ske, når flere kirker i byen i enhed vender sig mod Guds ansigt.
Forestil dig, hvad det på længere sigt vil betyde for vores by.”

Tid til fordybelse

Der er lagt op til en tid med fornyelse af det personlige kristenliv, en tid hvor der sættes fokus på Guds ord og en tid, hvor man fravælger andet for at koncentrere sig om at søge Gud.

Et eksperiment

Betaniakirkens præst, John Nielsen, appellerer til forandring ved en fælles samling.

Deltagerne i de ”21 dages nærvær med Gud” fik ved en fælles opstart i Bethaniakirken den 10. januar udleveret en andagtsguide udarbejdet af Rhonda Hughey med titlen ”Det guddommelige eksperiment”.
Omkring 400 mennesker er tilmeldt hele forløbet, og 350 mødte op til den fælles opstart i Bethaniakirken den 10. januar. Om opstartsmødet siger lederen af mødet, John Nielsen fra Bethaniakirken:
– I præstenetværket er vi meget opmuntrede over det store fremmøde, for når vi kan samle så mange til et arrangement af denne slags, viser det, at et åndeligt røre er i gang i vores by. Vi er spændte på, hvad Gud vil gøre i de kommende 21 dage, hvor man i Aalborg er sammen om bøn og faste.

Midtvejsmøde

Den 21. januar holdes et midtvejsmøde samme sted, hvor man deler oplevelser og erfaringer med hinanden.
Udfordringen har talt med John Nielsen fra Bethaniakirken:
”Er det meningen, at deltagerne skal arbejde alene med andagtshæftet, eller arbejder man i bibelgrupper?”
– Oplægget er i høj grad et kald til åndelig fornyelse. Et kald til at give Gud mere plads i den enkeltes liv. Derfor udfordres den enkelte i sit eget Gudsforhold. Men samtidig er det en proces, hvor Gud arbejder med sin kirke i Aalborg. Derfor bliver der masser af anledninger til at søge Guds nærvær sammen med andre.
Ud over de tre fælles arrangementer holdes en lang række bønnesamlinger i forskellige kirker gennem de 21 dage.
Det er således både en udfordring til personligt at sætte mere tid end sædvanligt af til at søge Gud i sit hjem og samtidig en udfordring til at være sammen med andre for Guds ansigt. Det vil naturligvis også præge gudstjenesterne i de tre uger.
– Der er et fælles indledende møde i Bethaniakirken. Der er også et fælles midtvejsmøde. Bliver der så også et fælles afslutningsmøde?
– Ja, der bliver et fælles afslutningsmøde lørdag den 31. januar, hvor vi vil fejre, hvad Gud har gjort. Vi tror, at vi den dag vil kunne glæde os over mange stærke vidnesbyrd om Guds forvandling i menneskers liv, for i Guds nærvær vil der ske noget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vision for byen

– Hvad forventer præstenetværket, der kommer ud af det her?
– Vi har en vision for vores by og for menighederne, og de to ting hænger sammen.
Visionen for byen er, at Guds rige i højere grad skal komme til at spille en rolle i byen, end hvad der er tilfældet i dag. Derfor er vores fælles vision for menighederne at rejse en bønnehær for Aalborg.
Vi forventer derfor, at disse 21 dage vil være med til at opflamme Guds folk.
Vi tror, vi skal se vore kirker i brand for Jesus på en ny og stærk måde.

Kommentarer fra Præstenetværket:
At reservere perioder i kalenderen, hvor vi indvier nogle dage til i særlig grad at søge Guds ansigt, er en måde at respondere på Jesu kald til sine disciple: ”Når du beder”.. og ”Når du faster”..
Dan Sørensen,
Præst i Pinsekirken

”21 dage i Guds nærvær” er en åndelig udfordring, som kan blive et afgørende vendepunkt i dit liv.
Alf Kristian Engqvist,
Josva Fællesskabet


Artiklen fortsætter efter annoncen:”21 dage i Guds nærvær” er et klassisk og samtidig dynamisk andagtsmateriale, der hjælper os alle til en større overgivelse og et dybere fællesskab med Gud.
David Hansen,
Aalborg MenighedsCenter

”21 dage i Guds nærvær” er 21 dage i den himmelske pottemagers hænder.
John Nielsen,
Præst i Bethaniakirken.

Du vælger selv, hvad du vil lægge i det, men er du seriøs og helhjertet, vil udbyttet være tilsvarende overvældende.
John Erik Knudsen,
Frikirken Aalborg Øst

Det er en hjælp til det allerede frelste og døbte menneskes længsel efter at være sammen med sin Herre, så samværet bliver til nærvær.
Vagn Folkerman,
Sognepræst, Vor Frelsers
kirke, Aalborg.


Artiklen fortsætter efter annoncen: