Sejr for suspenderet, kristen sygeplejerske

Udfordringen fortalte i sidste uge om en engelsk sygeplejerske, der blev bortvist for at tilbyde forbøn. Hun får nu oprejsning og genansættes.Den kristne sygeplejerske, Caroline Petrie, blev i december suspenderet uden løn for at tilbyde at bede for en patient. Hun er nu genansat.

Caroline Petrie skal ikke skjule sin tro under arbejdet som sygeplejerske.

Afgørelsen er truffet efter en massiv mediedækning, hvor det er kommet frem, at sygeplejersken blot havde tilbudt sin patient forbøn og ligeledes taget dennes afslag til efterretning.
Selvom patienten ikke blev stødt over episoden, klagede hun alligevel over Caroline Petrie til Sundhedsforvaltningen i Sommerset, der som konsekvens valgte at bortvise hende.
Efter den ufrivillige pause har Caroline Petrie været indkaldt til en såkaldt ”disciplinær høring”, hvor der blev taget stilling til hendes fortsatte virke som sygeplejerske.
En afgørelse der utvetydigt faldt ud til hendes fordel.

Bøn kan indgå i den helbredende proces

Efter høringen udsendte sundhedsforvaltningen en erklæring, der fastslog, at Caroline Petrie havde handlet i den ”bedste interesse for hendes patienter”, at det ikke kan forventes, at sygeplejersker ”fortier deres tro under arbejdet” , og at sygeplejersker naturligvis kan ”yde pleje af høj kvalitet og samtidig være fast forankrede i deres tro.”
Forvaltningen erklærede desuden, at bøn for nogle mennesker er anerkendt som ”en integreret del af sundhedsplejen og den helbredende proces”.
Som konsekvens har forvaltningen bedt Caroline Petrie vende tilbage til arbejdet som hjemmesygeplejerske, hvilket vil ske i den nærmeste fremtid.

En sejr for den sunde fornuft

Paul Diamond, der er jurist med speciale i religiøse frihedsrettigheder, har rådgivet Caroline Petrie under forløbet, ligesom hun har hentet støtte fra Christian Legal Centre, en organisation der beskæftiger sig med religiøs diskrimination.
Christian Legal Centres direktør, Andrea Williams, kalder overfor avisen, Christian Today, afgørelsen for ”En stor sejr for Caroline Petrie og for almindelig sund fornuft.”
– Beslutningen understreger vigtigheden af at kunne tage sin tro med på arbejde, frem for at blive tvunget til at efterlade den ved døren. Eller at tie af frygt for den gældende ligestillingspolitik, konkluderer han.