Nyt forstanderpar på Sydvestjyllands Efterskole

En enig bestyrelse har besluttet at indstille Bente og Leif Kruse til stillingen som forstanderpar for Sydvestjyllands Efterskole pr. 1. august 2009.Bente og Leif, der er 38 og 41 år, kommer fra Djursland Efterskole, hvor de har været henholdsvis lærer og viceforstander. De har begge læreruddannelse og ni års erfaring fra efterskoleverdenen.
Begge er vokset op i det midt – vestjyske og har haft deres gang i Indre Mission og KFUM & KFUK. De er i dag aktive i Fjellerup Valgmenighed, hvor Leif også i en periode var formand.
– Vi har ud af syv ansøgere til stillingen valgt Bente og Leif Kruse, da vi føler os overbeviste om, at de vil stå i spidsen for en fortsat positiv udvikling af Sydvestjyllands Efterskole, udtaler bestyrelsesformand Hans Ravn.
sl