Børn bør opdrages – ikke straffes

Regeringen vil sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Nej, siger formand for Børnesagens fællesråd.- Det er et helt forkert instrument i bekæmpelsen af ungdomskriminalitet, siger Geert Jørgensen og tilføjer: – Unge under 15 år skal behandles og opdrages snarere end straffes.
De øvrige nordiske lande har som Danmark en kriminel lavalder på 15 år.
– Den bør vi bibeholde. Danmark er i forvejen det land i Norden, der straffer de unge kriminelle hyppigst, fastslår Gert Jørgensen.
Børnesagens Fællesråd er en paraplyorganisation for 16 landsdækkende organisationer – heriblandt Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge (KFBU). Organisationerne varetager tilsammen omsorgen for over 500.000 børn og unge.