KD holder landsmøde i weekenden: Kristendemokraterne er et ”vi-parti”

Bjarne Hartung Kirkegaard har brugt sit første år som KD-formand på at samle partiets fløje. I weekende holder KD landsmøde i Lillebæltshallen.Sidste års kristendemokratiske landsmøde udartede sig til en åbenlys fløjkrig. Derfor definerede den nyvalgte partiformand, Bjarne Hartung Kirkegaard, umiddelbart efter landsmødet sin rolle som ”brobygger”.

– Heldigvis er Kristendemokraterne et ”vi parti”, erklærer partiformand, Bjarne Hartung Kirkegaard.

Under landsmødet i oktober sidste år blev fronterne da også trukket skarpt op.
Et nyt principprogram var til behandling og afstemning. Især passager med fokus på partiets kristne fundament var genstand for heftig diskussion.
Fløjkrigen blev yderligere forstærket af, at den daværende partiformand, Bodil Kornbek, satte al sin prestige ind på, at formuleringer som ”det kristne livs- og menneskesyn” skulle skrives ud af slutdokumentet.
Manøvren lykkedes ikke, og da dagen var omme, var hun ikke længere formand og i øvrigt heller ikke længere medlem af Kristendemokraterne. For 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og flere menige medlemmer blev landsmødet ligeledes deres sidste.

Medlemstallet har stabiliseret sig

– Jeg ærgrer mig over dem, der meldte sig ud, for flere af dem kunne jeg helt givet have arbejdet glimrende sammen med, lyder det fra Bjarne Hartung Kirkegaard et år efter.
Han glæder sig dog over, at 80 tidligere medlemmer umiddelbart efter landsmødet meldte sig ind igen. Samtidig fik partiet 55 helt nye medlemmer.
KD-formanden lægger dog ikke skjul på, at flere års medlemsnedgang stiller partiet i en vanskelig situation.
Fra knap 11.000 medlemmer i partiets storhedstid for knap 30 år siden til en halvering ved det seneste folketingsvalg i 2007 er tallet forud for det forestående landsmøde nu nede på knap 2.600.
– Men medlemstallet har stabiliseret sig og vi oplever nu primært udmeldelser af naturlige grunde, påpeger Bjarne Hartung Kirkegaard.

Håber på godt kommunalvalg

Sidste års turbulente landsmøde fik også betydning for Kristendemokraternes repræsentation i landets kommunalbestyrelser.
Flere af partiets valgte kommunalpolitikere forlod partiet, hvilket betød, at Kristendemokraterne på landsplan var helt nede på 12 kommunalbestyrelsesmedlemmer.
– En af dem er dog vendt tilbage, og her i efteråret har Søren Alexandersen, der var valgt på en lokal borgerliste på Bornholm, besluttet sig for at indgå i den kristendemokratiske gruppe og melde sig ind i partiet.
– På den måde kom vi op på 14, og heraf er vi to på Bornholm. Det er jeg både glad for og stolt over, betoner KD-formanden, der håber tallet stadig vil være det samme efter kommunalvalget i næste måned.
– Og gerne flere. Jeg håber også, at vi kan få valgt et enkelt eller måske to regionsrådsmedlemmer, tilføjer han optimistisk.

Landsmøde med fokus på politik

MF Pia Cristmas-Møller, besøger KD’s landsmøde og giver et bud på den parlamentariske situation.

Selvom medlemstal i såvel Kristendemokraternes kartotek som landets kommunalbestyrelser er uundgåelige samtaleemner, vil Bjarne Hartung Kirkegaard allerhelst fokusere på, hvad de menneskelige ressourcer kan udrette politisk.
Næste folketingsvalg finder sted om senest to år; et valg Kristendemokraterne med stor sandsynlighed bliver opstillingsberettigede til. Forinden skal der således udarbejdes et politisk arbejdsprogram, ligesom økonomien, organisationen og kommunikationen skal styrkes.
– Heldigvis er Kristendemokraterne et ”vi parti”, betoner partiformanden, der ser frem til et landsmøde, hvor han forventer, at politisk debat, i modsætning til sidste års fløjkrig, vil præge mødet.
– I år skal vi snakke politik. Landsmødet holdes under overskriften ”Etik i frihed og fællesskab”, fordi vi mangler et etisk gennembrud i tænkningen i dansk politik, erklærer Bjarne Hartung Kirkegaard, der oplever, at politik alt for ofte kommer til at handle om mursten, bundlinjer og systemer, før det kommer til at handle om mennesker.
– Fællesskabet skal også omfatte de svageste, og der er mange svage grupper i Danmark. Lad os bare kalde det næstekærlighed, medmenneskelighed eller kristendemokratisk solidaritet, tilføjer KD-formanden, der fornemmer, at den individuelle frihed også er under pres i dagens Danmark.
– Vi kræver friheden tilbage til at handle under ansvar. Alt skal ikke statsstyres, dokumenteres og dobbeltkontrolleres.
Samtidig pointerer han, at der naturligvis skal være plads til religion i almindelighed og kristendom i særdeleshed i det offentlige rum.
Foruden meningsudvekslinger på ”vi partiets” landsmøde glæder Kristendemokraternes partiformand sig til et besøg af løsgængeren, Pia Cristmas-Møller, der som medlem af folketinget vil give et bud på den aktuelle parlamentariske situation i Danmark.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læs også her