Stolt af kristne værdier

Ruth Fibiger-Olesen er spidskandidat for Kristendemokraterne i Region Syddanmark. Hun mener kristne værdier har stor samfunds- og sundhedspolitisk betydning.- Hvorfor ikke være stolt af at de værdier jeg bygger på, kommer fra Bibelen, spurgte Ruth Fibiger-Olesen i forbindelse med folketingsvalget i 2007.

Ruth Fibiger-Olesen stiller op for Kristendemokraterne til Region Syddanmark for at kæmpe for de kristne livs- og menneskesyn.

Samme indstilling er også drivkraften bag hendes kandidatur til regionsvalget, hvor hun stiller op for Kristendemokraterne til Region Syddanmark.
– Jeg kan ikke forestille mig noget andet parti med så gode værdier som Kristendemokraterne, erklærer hun, og indkredser værdierne i de tre stikord: Respekt, omsorg og ansvar.
Ruth Fibiger-Olesen har været aktiv i Kristendemokraterne siden hun var ung. Et medlemsskab der strækker sig tilbage til 1970’erne, hvor hendes far, der var præst, sluttede sig til partiet fra dets start, mens hendes mor holdt fast i sit medlemsskab hos De Konservative.
– Så jeg er vokset op med debatten om, hvorvidt man som kristen bør gå med i et af de etablerede partier eller engagere sig i et parti med en klar kristen profil, husker den 53-årige politiker, der er sundhedsplejerske og tidligere har siddet i det daværende Vejle Amtsråd for sit parti.

Fokus på det enkelte menneske

Selvom regionerne ikke spiller helt den samme rolle som amtsrådet, finder hun det alligevel væsentligt, at søge indflydelse på det sundhedspolitiske.
Som eksempel nævner hun, at det var med hendes kristendemokratiske mandat, der blev indført gratis parrådgivning i amtet, hvilket fortsat tilbydes, selvom amterne er væk.
– I dag er det et kommunalt tilbud, som mange er glade for. Ikke mindst i sundhedsplejen, fordi børn ofte er tabere i forbindelse med skilsmisser, fortæller regionskandidaten, der ikke er i tvivl om, at kristne værdier vil komme yderligere under pres, hvis Kristendemokraterne ikke får repræsentation i by- og regionsråd.
– For mig er det afgørende, at tage udgangspunkt i det enkelte menneske, når der skal træffes politiske beslutninger.
– Man skal se på det enkelte menneskes behov fra undfangelsen til døden, siger hun, og understreger, at det klare afsæt i et kristent livs- og mennesesyn naturligvis også inkluderer omsorg for dem, der ikke deler dette menneskesyn.
– Alle mennesker er lige værdige. Det gælder også dem, der har en anden kulør eller tro end os.

Kristne værdier fremfor humanisme

Selvom Ruth Fibiger-Olesen vægter de kristne værdier højt, understreger hun, at hendes mål ikke er at skabe et kristent samfund, men et bedre samfund.
– Målet er ikke, at mennesker skal blive troende og Kristendemokraterne skal heller ikke være en kristen bevægelse, siger partiets spidskandidat i regionen.
Samtidig understreger hun dog, at det trods enkelte lighedspunkter ikke er lige meget for hende, om politik udformes med afsæt i kristne eller humanistiske værdier.
– Eksempelvis kan aktiv dødshjælp begrundes udfra humanistiske værdier, mens det kristne livs- og menneskesyn ønsker en værdig død fremfor at slå ihjel, siger Ruth Fibiger-Olesen, der netop har flere hospice-pladser som mærkesag ved regionsvalget.
– Jeg mener det er utrolig vigtigt, at mennesker får et tilbud, som giver en værdig afslutning på livet, understreger politikeren, der frygter, at det stigende pres mod religion i det offentlige rum foruden skoler og gymnasier også kan ramme sundhedssektoren.
– Hvem ved, om vi en dag ikke kan have sygehuspræster, fordi de repræsenterer kristendommen – som folk endelig ikke må påduttes, spørger hun retorisk, og bemærker, at hos Kristendemokraterne slipper hun for at gå på kompromis i den type spørgsmål.
– Her vil kristne politikere i andre partier være underlagt en partidisciplin, siger hun.

Læs her hvad andre politikere siger