Politik
Bibelske argumenter må ikke stå alene

Daniel Toft Jakobsen stiller op for Socialdemokraterne i Hedensted og ser mange fællesnævnere mellem sine kristne værdier og sit partis.- Religion må gerne påvirke politik. Men religion må aldrig diktere politik, hvis vi vil leve i et frit samfund med plads til forskellighed. Så præcist definerer Daniel Toft Jakobsen sit forhold til politik og religion.
Den 31-årige socialdemokrat stiller op til kommunalvalget i Hedensted, og har som sekretariatschef for Kristeligt Forbund for Studerende og kandidat i statskundskab gjort sig mange overvejelser om forholdet mellem tro og politik.
– Jeg mener ikke, det er holdbart, hvis en politisk holdning er funderet udelukkende på religion. Hvis der ikke er andre argumenter for en politisk holdning end religion, kan jeg ikke have den politiske holdning. Politik handler om, at vi skal kunne være her alle sammen, også dem, der ikke har det religiøse syn, jeg har, uddyber Daniel Toft Jakobsen, der kun sjældent oplever, at hans kristne og politiske værdier kolliderer.
– Selvfølgelig er der punkter, hvor jeg har nogle andre holdninger end mit parti. Men jeg oplever sjældent, at der er værdier, der støder sammen. Blandt andet fordi der er en del kristen moral, som jeg forsøger selv at leve efter, men som jeg aldrig kunne drømme om at ville påtvinge andre.

Hænger fint sammen

Daniel Toft Jakobsen fortæller, at han altid har interesseret sig for politik og altid har sympatiseret med Socialdemokraterne.
Sympatien tog for alvor til, da han som studerende blev formand for en socialdemokratisk partiforening i Århus. En sympati, der netop skyldes de socialdemokratiske værdier: Frihed, lighed og solidaritet.
– For mig hænger det fint sammen at være kristen og socialdemokrat, fastslår lokalpolitikeren, og uddyber.
– Det er noget med omsorg for den svage, som er en central tanke både i kristendommen og hos venstreorienterede partier. Det er også noget med omsorg for miljøet, der er en klassisk venstreorienteret mærkesag, ligesom det er en bibelsk tanke, at vi skal passe på Guds skaberværk, siger Daniel Toft Jakobsen, og tilføjer, at venstrefløjen efter hans opfattelse har vist sig som bedre forvaltere af skaberværket end højrefløjen.
– Det er dog vigtigt for mig at få sagt, at jeg ikke mener, det er mere kristent at være socialdemokrat end at være med i et andet politisk parti, bemærker han.

Vigtigt med kristne politikere

Daniel Toft Jakobsen er hverken blind for de historiske tvister der har været mellem socialdemokraterne og kirken, eller den religiøse skepsis, der stadig kan findes i partiet.
For kandidaten, der er nummer otte på opstillingslisten i Hedensted er det dog ikke et argument for at skifte parti. Tværtimod mener han, det er vigtigt, der findes kristne politikere i alle partier, frem for blot at have ét kristent parti.
– Når det gælder spørgsmålet om religion i det offentlige rum kan jeg som kristen sætte mig ind i, hvad det vil sige at være religiøs, og at det er forkert at henvise det til privaten. Jeg har som kristen også en forståelse for, at religion – i modsætning til hvad mange politikere tror – ikke er farligt for demokratiet, siger kandidaten, der vil kæmpe for, at Socialdemokraterne ikke bliver et religionsforskrækket parti.
– For mig er det helt nødvendigt, at ens religion kan påvirke det politiske, men det er også vigtigt, at man kan kende forskel på politik og religion, slutter han.

Læs også