Politik
Vil sætte et markant kristent aftryk

De Konservatives kristne kandidat i København, Jakob Næsager, mener, det hidtidige styre har været for religionsforskrækket.Jakob Næsager er formand for Missionsforbundets menighed på Amager, Bethelkirken, og stiller op til kommunevalget i København for Det Konservative Folkeparti.

– Det er vigtigt, at vi kristne er synlige og med i forreste række, siger konservative Jakob Næsager.

Udfordringen har talt med Jakob Næsager og spurgt: Hvorfor er det netop Bethelkirken, du har tilsluttet dig? – Fordi dér er et rigt sang- og musikliv og et rigtig godt socialt fællesskab.
Du stiller op til kommunevalget for De Konservative. Hvorfor har du som kristen valgt at involvere dig politisk?
– Fordi jeg synes, man har en forpligtelse til at engagere sig, hvis man har tid og overskud. Det kan være en anden måde at udtrykke næstekærlighed på. Jeg vil også gerne være med til at fremme de kristne værdier og derigennem forbedre samfundet.

Bliver ikke blæst omkuld

– I modsætning til forhenværende statsminister Anders Fogh Rasmussen synes jeg ikke, at religion skal fylde mindre i det offentlige rum. Tværtimod. Danmark og danskerne trænger til at opleve kristendom i praksis.
Oplever du somme tider, at der kan være konflikter mellem dit kirkelige og dit politiske engagement?
– Tværtimod oplever jeg stor respekt. Som politiker er det vigtigt at være funderet i værdier, og jeg synes, de kristne værdier er et rigtig udgangspunkt for mit politiske virke. Når man selv ved, hvad man står for, er man ikke så let at blæse omkuld.
Hvorfor blev det netop Det Konservative Folkeparti, du engagerede dig i?
– Fordi jeg hos De Konservative fandt mange af de samme værdier som i kristendommen. Det Konservative Folkeparti bygger på respekten for det enkelte menneske og pligten til at tage sig af de allersvageste. Det stemmer godt overens med budet om næstekærlighed.
– Det Konservative Folkeparti bygger desuden på tanken om, at vi har en forpligtelse til at levere samfundet videre til næste generation i en bedre stand, end vi selv har overtaget det. Det gælder for eksempel miljø, klima og økonomi.
– Det er en tanke, der er meget lig den kristne tanke om, at vi mennesker er Guds forvaltere på denne jord, og at jorden kun er til låns til næste generation.
Kan du som kristen få indflydelse med kristne værdier på dit partis politik?
– Ja. Partiet har givet mig en central placering ved valget til Københavns Borgerrepræsentation, så med vælgernes hjælp vil jeg kunne få stor indflydelse på byens styre og den førte politik.
– Det vil jeg naturligvis gøre ud fra de kristne værdier. Værdipolitikken bliver vigtigere og vigtigere. Her er det vigtigt, at vi kristne er synlige og med i forreste række.

Religionsforskrækkelse hos det hidtidige styre

– Jeg håber også, at jeg med de kristne netværk i byen vil kunne få sat markante kristne aftryk på den politik, som bliver ført i København.
Hvad er dine mærkesager til kommunevalget i København?
– Skolerne er meget vigtige. Der er behov for at hæve det faglige niveau og forbedre integrationen.
– Jeg er meget ked af, at Københavns Kommune har opsagt alle aftaler med menighedsbørnehaver. Det hidtidige styre i København har haft en religionsforskrækkelse, så alt hvad der minder om religion er blevet renset ud. Det skal vi have ændret på.

Læs også her