Over 30.000 danskere beder sammen

Evangelisk Alliance samler kristne til bøn på kryds og tværs af kirkeskel i 200 byer landet over den kommende uge.Det største fælleskirkelige arrangement i Danmark er på trapperne.

– Vi har oplevet et stigende antal deltagere i Evangelisk Alliances bedeuge de senere år, fortæller Peter Götz.

Fra den 10. til den 17. januar samler Evangelisk Alliance (EA) op til 30.000 kristne i bøn på ca. 200 steder rundt omkring i landet.
– Vi har oplevet et stigende antal deltagere i Evangelisk Alliances bedeuge de senere år, fortæller Peter Götz.
I år er bedeugen slået sammen med den økumeniske bedeuge, og inspirationsmaterialet er udviklet i samarbejde med Danske Kirkers Råd.
– Materialet trækker på den evangeliske og den økumeniske tradition og indeholder derfor inspiration fra både historiske og klassiske bønner samt nyere bevægelser som Bedehus Danmark, Global Day of Prayer og retrætebevægelsen, fortæller Peter Götz.
– Vi har prøvet at åbne vinduerne, så vi kan få øje på de andre bedetraditioner og se, hvor mange vi i virkeligheden er, som beder for Danmark og verden.
Bøn har en særlig evne til at forene kristne, fordi ”bøn er alle troende menneskers hjertesprog”, fortæller inspirationsfolderen.
– Bøn forener os på tværs af kultur, køn, alder og teologiske variationer. Den bygger bro over geografiske og sproglige afstande.
– Den henter sin inspiration hos Ham, der lærte os at bede, og den forener os i vores Fars hjerte.

Vidner med kraft

Årets tema er ”Vidner” og tager udgangspunkt i Lukas-evangeliet 24:48: ”I skal være vidner om alt dette”. Sammenhængen er Jesu ord til disciplene på vejen til Emmaus: ”Således står der skrevet: Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min fader har lovet jer; men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje.”

Bøn og brunch

I folderen er der både inspiration til hver af de syv dage, bedeugen varer, og en hjælp til at engagere deltagerne i bøn. Man kan bede i grupper, gå på kirkevandring – også inde i kirken og standse op ved forskellige ”stationer”, man kan kombinere ”bøn og brunch” og involvere de unge ved bl.a. at sende sms-bønner i løbet af ugen.
Den årlige bedeuge i januar har været bærende i Evangelisk Alliances virksomhed i Danmark siden grundlæggelsen i 1886.
Hvert år indsamles en fælles kollekt. Indsamlingen i 2010 har som mål at samle 150.000 kr. ind til flygtninge i Europa
Evangelisk Alliance består på verdensplan af 128 nationale alliancer og 109 medlemsorganisationer. Bevægelsen repræsenterer 420 millioner kristne i hele verden.