Israel irettesætter to officerer for brug af hvid fosfor i Gaza-krigen

Israel har disciplineret to højtstående officerer for at have beordret brug af hvid fosfor-ammunition i retning af FN-organisationen UNRWA under Israels krig mod Hamas i Gaza i januar 2009.Officererne er de øverstkommanderende over Gaza-divisionen, brigadegeneral Eyal Eisenberg og den tidligere øverstkommanderende over Givati Brigaden, oberst Ilan Malka.
Reprimanden, der forekommer i en rapport til FN, er en reaktion på den sydafrikanske dommer Richard Goldstones FN-rapport om Israels og Hamas’ krigsførelse under konflikten.
I reprimanden hedder det, at de to officerer havde overskredet deres myndighed ved at bemyndige afgivelse af artilleriild for at bidrage til at skabe et dække for at udfri israelske soldater, hvoraf nogle var sårede, fra en stilling, hvor Hamas havde overmagten.
Episoden fandt sted den 15. januar 2009. Den øverstkommanderende over sydkommandoen, generalmajor Yoav Galant, besluttede at sanktionere de pågældende officerer for deres overtrædelse af gældende regler.
Menneskerettighedsorgaisationen B’Tselem har anmodet om en israelsk militærpoliti-undersøgelse af sagen.
Det israelske militær synes imidlertid at gå let hen over en disciplinær retsforfølgelse af de to officerer ved at udtale, at dette ikke ville berøre deres fremtidige forfremmelse.