Tv-nyheder skaber frygt hos mange børn

Børn ser ikke kun programmer for børn. De kigger også med, når der sendes nyheder.
Når børn ser med på nyhedsprogrammerne for voksne, kan der opstå problemer.Her er fokus ofte på det dramatiske og det destruktive, og budskaberne er korte og baseret på en forhåndsviden, som mange børn ikke har. Ifølge en ny amerikansk undersøgelse er tv-nyhederne kilden til børns største frygt.
På www.unicef.dk kan man hente gode råd om børn og tv-nyheder. KLF, Kirke & Medier mener, at børn skal tilbydes den information, de har brug for, for at forstå hele historien. Der skal være plads til håbet, som fx er repræsenteret ved international hjælp. Børn har brug for, at voksne på en enkel måde fortæller hele nyhedshistorien, hvordan den har indvirkning på deres eget liv, og hvordan nødstedte kan hjælpes.
Programmer som Rabatten og Hammerslag falder også i børnenes smag. Selv om det er et tegn på, at “Kids grow old younger”, er det ikke et stort problem. Programmerne er nok produceret for voksne, men det er først og fremmest underholdning.

Familiekonsulent i KLF, Kirke og Medier, Lisbeth Krabbe Haugstrup, appellerer til DR om at give danske børn egne tv-nyheder. I Norge, Sverige, Tyskland og England har børn adgang til tv-nyheder produceret for børn. Det giver børnene mulighed for at få en viden om verden, på en måde som bevarer modet og håbet.