Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Vennerne undgår mig

Til Orla Lindskov
Jeg oplever lige for øjeblikket noget, som slet ikke er behageligt. Det er, som om folk undgår mig. Jeg er langt nede både fysisk og psykisk. Jeg har snart lidt af dårlig tyktarm i mange år. Det giver mange smerter og gener. Jeg har prøvet mange forskellige former for medicin; dog med ringe resultat. Skal jeg nu også ende i ensomhed?
Jeg er kristen og kommer i en menighed. Problemet med at folk undgår mig, ja, at selv vennerne svigter mig, betroede jeg til en veninde, som jeg stadig ser. Hun sagde ligeud, at det kunne være fordi, jeg altid taler om mig selv og om min lidelse. Hun sagde, at for meget af det, jeg siger om mig selv og om andre, er negativt. Jeg afviste faktisk det, hun sagde ved at sige, at der jo også er meget negativt i mit liv og i verden i det hele taget.
Jeg synes bestemt ikke, at der er noget at have armene i vejret over, hverken i mit liv eller generelt. Jeg kan ikke indse, at jeg gør andet end at konstatere fakta. Hvad mener du?
Jeg har faktisk aldrig tænkt over det før. Men tror du, at min veninde har ret – at folk undgår mig på grund af min måde at tale på?
Jeg vil i øvrigt gerne prøve at få tilsendt en salvedug til mine fysiske problemer.
Hilsen ”Inga”

Svar 1:

Tal og tænk som Guds ord, som er positivt

Kære ”Inga”
Jeg kan udmærket forestille mig, at din veninde har ret. I hvert fald kan det være en stor del af forklaringen på dit problem med ensomhed. Det at tale negativt kan faktisk være en rigtig dårlig og skadelig vane også i forhold til andre.
I forvejen er livet ikke let for mange mennesker, og de færreste har overskud til at høre på negativ tale. Det trækker ikke kun nedad på den, der taler negativt. Det har den samme virkning på tilhørerne.
Desuden tapper negativ tale dit legeme for kostbar livsenergi, og det kan jeg ikke forestille mig, at din tyktarm har godt af. Bibelen siger jo også, at ”når vi taler, skal vi tale som Guds ord.” ( 1. Peters Brev kap. 4, vers 11). Når vi taler som Guds ord, tilføres vi nemlig Helligåndens nærvær og styrke.
Det er faktisk ifølge Bibelen en farlig sag at tale negativt. Vi får nemlig det, som vi bekender og siger. Derfor er det vigtigt, at vi taler det bibelske sprog. Tal om frelse, tal om forløsning, tal om helbredelse. Tal om evigt liv. Tal om, at du har fået lægedom ved Jesu sår. Når du taler på den måde, frigør du Helligåndens kraft til at virke i dit liv. Når du taler negativt, svækker du Helligåndens nærvær i dit liv.
Desværre er det sådan, at mange mennesker taler på den forkerte måde. De taler altid om noget negativt. De snakker om deres fejltrin, om deres svaghed, om hvor ulykkelige, de er. Og så undrer de sig over, hvorfor de er så ensomme, hvorfor de ikke har fred med sig selv. De undrer sig over, hvorfor de har et svagt legeme. Men det er sådan, at med vores ord skaber vi det, vi siger.
Med gode og positive ord skaber vi noget godt. Med dårlige og negative ord skaber vi det modsatte.
Prøv at gøre det til en god vane at tale og tænke som Guds ord, som jo er positivt og livsbekræftende. Jeg tror, det vil forandre din situation og dit forhold til andre mennesker.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Kroppen er slidt

Kære Orla Lindskov
Jeg er en kristen mand sidst i 60-erne. Min krop er slidt og langtfra velfungerende. Jeg har nok efterhånden samlet mig en halv snes forskellige svagheder og lidelser sammen i min krop. Jeg er også blevet bedt for, men uden resultat. Jeg må vel efterhånden resignere. Men så er der noget, jeg vil spørge dig om:
I Esajas’ Bog 26, 19 står der følgende udsagn: -”Dine døde skal blive levende, mine dødes legemer opstå; de, som hviler i støvet, skal vågne og juble. Thi en lysets dug er din dug, og Jorden giver de døde igen.”
Her står der, at de dødes legemer skal opstå. Det er en lidt skræmmende tanke, når jeg betænker, hvordan min legemlige situation er lige nu. Hvis altså det er mit gamle, svækkede, svage og syge legeme, jeg skal trækkes videre med. Kan du give mig en nærmere forklaring på, hvordan det hænger sammen?
Venlig hilsen
Kr.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bliv ved med at søge forbøn

Kære Kr.
Jeg skal prøve at give dig en forklaring.
Paulus har skrevet meget udførligt om de dødes opstandelse i 1.Korintherbrevs kapitel 15. Det vender jeg tilbage til senere.
Allerede på Jesu tid var opstandelses-læren meget udbredt i Palæstina. Kun saddukæerne afviste læren og ”sagde, at der ikke eksisterede nogen opstandelse.” (Ap.G. 23,8).
Derimod indtog tanken om opstandelsen en stor plads hos farisæerne; de lærte, at man skulle opstå med helt det samme legeme, som man døde i. Ja, endog i det samme tøj, som man havde båret her på jorden. Det er nok den tanke, der virker skræmmende på dig.
Endnu tydeligere udtalelser om opstandelsen finder vi hos Paulus i 1. Thessalonikerbrevs 4. kapitel, vers 13 og kapitlet ud. Her betones det stærkt, at de afdøde kristne opstår; men i hvilken skikkelse de opstår, det står der ikke noget om.
Paulus ofrer derimod et helt kapitel i 1. Korintherbrev (kap. 15) på at fortælle, at der virkelig ved Kristi genkomst finder en legemlig opstandelse sted. Men han betoner, at det ikke er det samme legeme, som vi har haft her på jorden, vi får igen, men et langt mere fuldkomment herligheds-legeme. Det naturlige legeme, som vi døde i, vil blive et udødeligt legeme i lighed med Jesu opstandelses-legeme.
I vers 37 i samme kapitel sammenlignes vores forvandling med et sædekorn, der lægges i jorden og dør bort; Gud giver da sædekornet et nyt legeme, og på samme måde giver Gud ifølge Paulus de afdøde kristne, hvis legemer i jorden er rådnet bort, på opstandelsesdagen et nyt åndeligt opstandelses-legeme.
Paulus fastholder således det væsentlige i opstandelses-troen: nemlig at vi efter døden får et nyt legeme, og at det først sker ved Jesu genkomst.
Jeg håber, mit svar kan fjerne din frygt. Du behøver ikke mere at frygte for, at du skal leve videre i dit gamle, svækkede, svage og syge legeme.
Men jeg synes, at du skal blive ved med at søge forbøn. Også selv om forbøn indtil nu ikke har givet noget synligt og for dig mærkbart resultat.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Nu beder jeg igen om en salvedug. Denne gang skal du sende den til Sverige til en mand, som er i stor pine. Jeg har sendt ham en kopi af din Brevkasse i Udfordringen, hvor du taler om helbredelse fra Gud. Det ville han meget gerne prøve. Derfor sender jeg dig hans adresse + porto.
På forhånd tak.
Andre familiemedlemmer, venner og bekendte, som jeg har fået salveduge til, har det godt.
Mange hilsener fra
Aa.